Den rivingsklare Rødskolen på Melbu settes på en eksklusiv verneliste, der Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo har førsteplassen.

I følge vol.no mener Fortidsminneforeningen at Rødskolen på Melbu, bygget i 1963, har høy regional verdi. Derfor bør skolen bevares. Bygget settes dermed på foreningens såkalte rødliste, en liste over bygg som foreningen mener bør vernes.

– Både Rødskolen og Y-blokka tilhører etterkrigstiden, og denne periodens kulturminner lever for tiden farlig. Mange opplever dem ikke som gamle nok til å ha historisk verdi. Heldigvis finnes det noen lyspunkter. I Kristiansand klarte ildsjeler å redde Agder teater fra riving, etter i herdig innsats. Forhåpentligvis vil det samme skje i Hadsel kommune, slik at Rødskolen kan bli en ressurs for Melbu i fremtiden, heter det i en uttalelse fra Fortidsminneforeningen referert på vol.no.

Etter planene skal Rødskolen etter kommunestyrets vedtak rives i 2016 for å gi plass til et trafikkområde for Melbu skole, noe skolen har manglet siden den ble bygget for over 50 år siden. Et nytt trafikkområde gjør at foreldre på en sikker måte kan levere og hente ungene sine på området hvor Rødskolen står i dag. Fordelen med et sikkert trafikkområde inne i det nye skolekvartalet, er at man unngår at skoleelever og andre må ferdes i den trafikkerte Skolegata. Samtidig kan gata på oversiden av skoleområdet være åpen for trafikk i skoletiden, i motsetning til i dag – hvor den av trafikksikkerhetsmessige grunner må stenges i skoletiden.

Forrige artikkelHer kan Melbu få nye flyktningemottak
Neste artikkelFreiberg statssekretær hos Tord Lien