– Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å oppheve fiskernes sin egen særlov om ferie. I stedet vil fiskerne heller bli omfattet av den ordinære ferieloven.

Målet med endringen er forenkling og å gi fiskere de samme rettighetene som andre arbeidstakere, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I lovforslaget som er sendt på høring foreslår departementet at hele loven om ferie for fiskere blir opphevet. Departementet foreslår dessuten en endring i ferieloven. Feriepengene til fiskerne ble tidligere utbetalt gjennom et feriefond som Garantikassa for fiskere administrerte. Denne ordningen har ikke vært i bruk på 20 år.

Lovforslaget innebær at fiskerne som utfører arbeid i andres tjeneste nå skal omfattes av reglene i ferielova. Fiskere som ikke utfører arbeid i andres tjeneste (som fiskebåteiere) vil ikke lenger ha en lovfesta rett til ferie.

– Når vi foreslår at fiskere som utfører arbeid i andres tjeneste skal omfattes av den alminnelige ferieloven, innebær det at denne gruppa av fiskere får en vilkårsløs rett til å ta 18 dager ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september, seier Aspaker.

Forrige artikkelTyveri-raid rammer Melbu-samfunnet
Neste artikkelNessungene busses til Øybadet