90 søknader og en søknadssum på omlag 6,5 millioner kroner kom inn til fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF).

– Dette viser oss at det er en stor interesse og vilje til å skape aktivitet, og til å tilrettelegge for friluftsliv i Nordland, sier Noresjø.

Tilskuddet til friluftslivsformål som var til fordeling lød på 1 569 000. Selv om ikke alle søknadene kunne innfris er fylkesråden glad for å kunne bidra til å styrke friluftsaktivitetene i Nordland.

– Vi vet at friluftsliv og den uorganiserte egenaktiviteten er den form for aktivitet den voksne del av befolkningen driver aller mest med. Det er en god følelse å være med på stimulere friluftslivsaktivitetene blant Nordlands befolkning. Det er godt for folkehelsa, og den praktiske tilretteleggingen vil bety mye for både lokalbefolkningen og tilreisende, sier Noresjø i en pressemelding.

Søker Tiltak/prosjekt Søkbeløp Tilsagn
Lofotrådet Sherpasti reinebringen,andre byggetrinn 2017 Moskenes 100 000 90 000
Nordland Utmarkslag SA Utvikling av tilbud for funksjon  og bevegelseshemmede ved Grønnlivatnet Vestvågøy 175 000 70 000
Fredvang og Krystad Bygdelag Tilrettelegging rundt turstier for turister og lokalbefolkning Flakstad 445 000 130 000
Lofoten Turlag Klopping rundt Svolværvannet Vågan 113 475 50 000
Værøy Idrettslag Turistvei Måstad Værøy 25 000 20 000
Lovik Skogsbilveiforening Gapahuk/nærmiljøanlegg ved fiskevann Andøy 25 000 20 000
Vesterålen Turlag Lær i naturen Sortland 25 000 25 000
Vesterålen friluftsråd Base Camp Skogsøya Vesterålen 30 000 30 000
Vesterålen friluftsråd Kleivalekan 2017 Vesterålen 15 000 15 000
Vesterålen friluftsråd TellTur 2017 Vesterålen 80 000 70 000
Vesterålen friluftsråd Forprosjekt Friluftsport Lillevatnet Vesterålen 50 000 37 000
Forrige artikkelSkulpturlandskap Nordland 25 år – hva nå?
Neste artikkelVesteråling siktet for flere lovbrudd