E10 på Lofast fra Fiskebøl-krysset til Gullesfjordkrysset bør kunne bli 90-sone.

  LEDER    Veistandarden langs E10 på Lofast, på strekningen fra veikrysset ved Fiskebøl til Gullesfjordkrysset, har trolig den beste veistandarden i Lofoten og Vesterålen. Selv for bilister som er lett på gassen, er det nesten litt for lett å kjøre fort på strekningen.

Nylig var denne skribenten i Nord-Troms, på strekningen mot Sørkjosbotn, hvor det er 90-sone. Dette er en relativt dårlig vei, hvor det faktisk kan virke skremmende å kjøre i 90 kilometer timen. Når det kan være 90-sone på denne veien, bør det også vurderes å øke hastigheten på E10 / Lofast.

Sist uke kunne Utrykningspolitiet nappe til sammen 20 førerkort i løpet av fire dager. Det er eksepsjonelt at dette kan skje på så kort tidsrom. Innsatsen fra politiets side var heller ikke overvendende for å oppnå et slikt nedslående resultat i trafikken.

Kjørende i 80-kilometer i timen langs Lofast kan for mange virke som for lav hastighet på en så god vei. Det må derfor være på sin plass at Statens vegvesens vurderer hastigheten på strekningen.

Også i flere av tunellene er det svært god veistandard. Spesielt i Sørdalstunellen virker det unødvendig å bare tillate 80 kilometer i timen. På veien ned til Lofast-krysset er det selv for den beste bilfører enkelte steder vanskelig å holde hastigheten. Så god vei er det!

Dersom det er på grunn av mange avkjørsler at det fortsatt kun er 80-kilometer i timen på Lofast, bør vegvesenet vurdere om det er mulig å redusere antall avkjørsler. Vi er ikke for økte hastigheter på veiene i Lofoten og Vesterålen generelt, men om det er én strekning som bør kunne få 90-sone – er det Lofast-strekningen fra Fiskebøl-krysset til Lofast-krysset i Gullesfjordknysset.

Forrige artikkelAviser går med underskudd
Neste artikkelMeldte ikke alvorlig avvik