En mann i 30-årene er dømt for promillekjøring etter å ha deltatt på et nachspiel i april.

Mannen innrømmet skyld og har blitt idømt en betinget fengselsstraff, bot og tap av førerretten i en periode på 24 måneder.

Tiltalte, som hadde erkjent skyld i saken, forklarte at han hadde deltatt på et nachspiel hos en venn. Under nachspielet ble han servert hjemmebrygget øl med en alkoholprosent på rundt 12 prosent. Han konsumerte omtrent en liter av det sterke ølet på kort tid, og cirka femten minutter senere valgte han å sette seg bak rattet og kjøre hjem til en ny i nærheten.

Politiet stanset mannen, som samarbeidet ved å innrømme umiddelbart at han hadde drukket alkohol. Han gjennomførte også en alkotest som viste en alkoholkonsentrasjon på 0,59 mg/l i utåndingsluften, tilsvarende 1,18 i promille.

Retten fant på bakgrunn av mannens tilståelse og øvrige bevis at det var utover rimelig tvil at tiltalte hadde utført handlingen slik det var beskrevet i tiltalen. Det ble også fastslått at han hadde utvist forsett. Med både de objektive og subjektive vilkårene for straff oppfylt, ble tiltalte dømt i tråd med tiltalebeslutningen.

21 dagers fengsel

Straffen for tiltalte ble utmålt i henhold til veitrafikklovens § 31, som regulerer kjøring med alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften. Han ble idømt betinget fengsel i 21 dager og en bot på 10 000 kroner. Retten tok hensyn til graden av påvirkning, lengden på kjøreturen og det faktum at det ikke oppsto konkrete faresituasjoner som følge av kjøringen. Tilståelsen hadde også en formildende effekt på straffeutmålingen.

Tidligere ustraffet

Tiltalte, som tidligere ikke hadde noen registrerte lovbrudd, jobbet som tilkallingsvikar med varierende inntekt.

I tillegg til fengselsstraffen og boten ble mannen fratatt føreretten i en periode på 24 måneder. Han påsto at han var avhengig av førerkortet for å kjøre barna sine til barnehagen og sykehus, samt for å opprettholde arbeidet sitt.

Individuelle utfordringer

Retten vurderte imidlertid at hans individuelle utfordringer ikke var unike nok til å veie opp mot trafikksikkerhetshensynene, og fastsatte derfor tapstiden til 24 måneder. Perioden fra beslagleggelsen av førerkortet til dommen var rettskraftig, ble også tatt til fradrag i tapstiden.

I tråd med tapsforskriften må tiltalte også bestå en full ny førerprøve, både den praktiske og teoretiske delen, som en betingelse for å gjenvinne førerretten etter at tapstiden er over.

Forrige artikkelVil gjøre kommunen attraktiv
Neste artikkelDømt for råkjøring på Evenes