Høyres ordførerkandidat i Hadsel, Freiberg, ønsker å gjøre Hadsel mer attraktivt for tilflyttere og næringsliv.

Han mener det er nødvendig å debattere eldreomsorgen før byggingen av et nytt sykehjem. Freiberg ønsker å øke attraktiviteten i forhold til næringsarealer og boligtomter og vurderer også kommunens kostnadsnivå, inkludert en mulig reduksjon av den kommunale eiendomsskatten. Det går fram av et lengre intervju med ordførerkandidaten i Vesteraalens Avis.

For å skape flere arbeidsplasser vil partiet fokusere på å støtte eksisterende arbeidsgivere og oppmuntre nyetableringer. For å øke bosettingsattraktiviteten vektlegger han viktigheten av infrastruktur, muligheter for eiendomsutvikling og tilgjengelige boligtomter.

Freiberg mener Hadsels unike geografi og næringsliv er styrker, men innrømmer at det alltid er forbedringspotensial. Han understreker viktigheten av en god skole for barn og unge, samt å støtte frivillig arbeid. Han fremhever også verdien av engasjementet blant politiske motstandere som en styrke for lokaldemokratiet.

Forrige artikkelDataangrep senket kommunens nettsider
Neste artikkelDømt for promillekjøring etter nachspiel