En av årsakene til at Hadsel har flest re-innleggelser i Nordland fylke, kan være at kommunen er vertskommune for lokalsykehuset. Det mener helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius.

Hun sier at helsemyndighetene har en rekke kvalitetsindikatorer som benyttes, der re-innleggelser én av mange indikatorer. Hun mener også at det er viktig å merke seg at indikatoren måler sannsynligheten for at eldre blir akutt re-innlagt på sykehus innen 30 dager etter en tidligere utskrivning.

Les mer: Hadsel farligst for eldre i Nordland

– På landbasis var det i 2015 15 prosent sjanse for at eldre blir akutt re-innlagt på sykehus innen 30 dager etter utskrivning, og Hadsel blir her målt til at det kan være en økt sannsynlighet hos oss.

Mange årsaker

– Dette kan det være mange årsaker til. For oss som vertskommune for sykehus, og med en korttidsavdelingen som ligger nært lokalsykehuset, kan det for eksempel ha sammenheng med tidlig utskrivning fra sykehuset. Dette vil naturlig nok gjøre at flere også re-innlegges. Noen re-innleggelser kan også skyldes at pasientens sykdomsbilde krever tett oppfølging og dermed hyppigere sykehusinnleggelser, slik som pasienter med langtkommet kreftsykdom. Her kan det muligens være slik at det er enklere å være periodisk hjemme, dess nærmere man er sykehuset.

Viktig å følge over tid

Helse- og omsorgssjefen opplyser at Hadsel kommune har ikke gjort noen dyptgående analyse i forhold til denne enkeltstående kvalitetsindikatoren. For oss vil det være interessant å følge den over tid, samt se den i sammenheng med andre indikatorer for å få et mer helhetlig bilde og for å vurdere kvaliteten på våre tjenester.

Forrige artikkelFersk sjåfør kjørte på to biler
Neste artikkelNHO-Ivar baner vei for laksemilliardær