Hadsel er den kommunen hvor det er størst fare for at eldre pasienter skal bli akutt re-innlagt på sykehus innen 30 dager etter en tidligere utskriving fra sykehus.

Det går fram av statistikk som er tilgjengelig på helsenorge.no, men det ikke sikkert at dette skyldes svikt i behandling eller omsorg.

For hele Nordland fylke troner Hadsel kommune på toppen av den dystre statistikken for eldre pasienter. Sannsynligheten for reinnleggelse av eldre pasienter innen 30 dager utgjør 19,1 prosent.

På landbasis var det i 2015 15 prosent sjanse for at eldre blir akutt re-innlagt på sykehus innen 30 dager etter utskrivning.

Ulike årsaker

– En re-innleggelse behøver ikke hva noe med forrige innleggelse å gjøre. Definisjonen på en reinnleggelse er innleggelse i sykehuset innen 30 døgn fra den forrige. Det kan bety at en eldre pasient som er innlagt på grunn av for eksempel lungebetennelse, behandles og skrives ut etter et adekvat opphold ramler og knekker lårhalsen etter 12 dager hjemme. Dette blir da registrert som en reinnleggelse i statistikksystemet, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset.

Blant kommunene i Lofoten og Vesterålen finner vi etter Hadsel kommune; Vestvågøy og Andøy på en andreplass med 15,6 prosents andel med reinnleggelser av eldre innen 30 dager. Vågan kommer best ut i statistikken for kommunene i Lofoten og Vesterålen.

Her er hele oversikten for Lofoten og Vesterålen etter kommune:

Hadsel

19,1

Vestvågøy

15,6

Andøy

15,5

14,8

Øksnes

14,8

Sortland

14,5

Moskenes

14,5

Flakstad

14,4

Vågan

12,8

 

Indikatoren måler sannsynligheten for at eldre blir akutt re-innlagt på sykehus innen 30 dager etter en tidligere utskrivning. Resultatene presenteres per kommune.

67 år og eldre

Datagrunnlaget inkluderer pasienter fra 67 år og eldre, lagt inn for tilstander innen 11 ulike diagnosegrupper: Astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier, lungebetennelse og hjerneslag.

Samhandling

Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i kommunene er avgjørende for at pasienter blir hensiktsmessig ivaretatt etter utskrivning, og tall for reinnleggelser kan dermed være en samhandlingsindikator. Etter samhandlingsreformen har primærhelsetjenesten og kommunene fått et større ansvar for samarbeid og oppfølging av pasienter, heter det i beskrivelsene av indikatoren på helsenorge.no.

Ikke nødvendigvis svikt

Selv om en kommune har høy reinnleggelsesrate, er det ikke sikkert at dette skyldes svikt i behandling eller omsorg. Reinnleggelser er ikke bare et resultat av faktorer forbundet med det tilgjengelige tilbudet og omsorgen gitt i kommunene.

Sykdomsbilde

Noen reinnleggelser skyldes at pasientens sykdomsbilde krever tett oppfølging og dermed hyppigere sykehusinnleggelser, slik som pasienter med langt kommet kreftsykdom. Slike reinnleggelser vil kunne være en del av god pasientbehandling.

Spørsmål om kvalitet

Andre ikke-planlagte reinnleggelser betraktes ofte som uttrykk for dårlig kvalitet i behandlingsforløpet. Slike reinnleggelser kan være påvirket av for eksempel for tidlig utskrivning, mangelfull oppfølging etter utskrivning og postoperative sårinfeksjoner.

Fordi reinnleggelser kan være et tegn på både god og dårlig kvalitet, må denne indikatoren tolkes med innsikt og varsomhet, heter det fra helsenorge.no.

Analysene viser at Finnmark og Troms har lavere sannsynlighet for re-innleggelse enn gjennomsnittet, henholdsvis 12,1 prosent og 12,4 prosent. Oslo og Rogaland har høyest sannsynlighet for re-innleggelse, henholdsvis 17,4 prosent og 17,3 prosent.

Forrige artikkelTatt uten kjennemerker på Stokmarknes
Neste artikkelNødetatene rykker ut til ulykke på E10