Dersom det opprettes en ny privat skole på Sandnes, vil Hadsel kommune likevel ikke tjene så mye på å flytte elevene til Stokmarknes.

LoVe24 ANALYSE  Når Hadsel til høsten flytter ungdomstrinnet fra Sandnes til Stokmarknes vil kommunen spare om lag 3,6 millioner kroner. Innsparingen tilsvarer utgifter til tre lærerstillinger og et administrativt årsverk på Sandnes. Disse blir overflødig når ungdomsskoleelevene overføres og integreres i klassene på Stokmarknes. Dette er de rent økonomiske konsekvensene knyttet til flytting av ungdomstrinnet, i følge oppvekstsjef Torbjørn Lappegard i Hadsel kommune.

I tilfelle opprettelse av en friskole på Sandnes med ungdomstrinn, vil det medføre budsjettmessige konsekvenser for Hadsel kommune, i følge rådmann Ole Morten Teigenes utredning til Hadsel kommunestyre.

– Kommunen vil gjennom trekkordningen tape over tre millioner kroner, uten at vi ser muligheter for særlige besparelser på utgiftssiden, siden konsekvensen kun blir færre elever i hver gjenværende gruppe, skriver rådmannen i sitt forslag til uttalelse fra Hadsel kommune til Utdanningsdirektoratet.

I realiteten vil Hadsel kommune miste elevtilskuddet fra staten for de elevene som måtte begynne på en montesorriskole på Sandnes.

I tillegg til en innsparing på 3,6 millioner kroner på færre årsverk knyttet til nedleggelse av ungdomstrinnet, får kommunen reduserte elevpenger fra staten tilsvarende tre millioner kroner. Da blir besparelsen for Hadsel kommune per år kun 600.000 – ikke 3,6 millioner kroner slik kommunen har beregnet.

Med en så liten besparelse som 600.000 er det et spørsmål om Hadsel kommune bør forsette prosessen, vel vitende at det i det minste er en mulighet for at det blir opprettet en montesorriskole på Sandnes.

Initiativtakerne til montesorriskolen på Sandnes kan samtidig ha forregnet seg i argumentasjonen i sin søknad, der de trolig fokuserer for lite på det pedagogiske alternativet som en slik skole må ha i forhold til den offentlige skolen.

I følge Friskoleloven er det først og fremst et pedagogisk alternativ man kan søke om, noe vi ikke kan se at initiativtakerne har fokusert godt nok på i sin søknad. Dersom det av den grunn ikke blir montesorriskole i denne omgang, kan initiativtakerne selvfølgelig søke på nytt, og der legge til rette for å få innvilget søknad med alternativ pedagogikk som hovedfokus.

I mellomtiden må Hadsel kommune virkelig gå i seg selv for å finne ut hva de egentlig vil, få en konkurrerende skole som også kan komme til å overta også mellom- og barnetrinnet på Sandnes. Da blir det økonomiske tapet for Hadsel kommune i form av tapte elevtilskudd fra staten bli enda større, kanskje opp til tre ganger større. Da snakker vi om tap i millionklasser som man ikke har sett konsekvensene av til nå.

Derfor spørs det om ikke Hadsel kommune skal tenke strategisk framfor økonomisk i denne saken.

 

KILDEOppvekstsjef Torbjørn Lappegard, Rådmann Ola Morten Teigen
Forrige artikkelMelbo IL arrangerer fotballskole i august
Neste artikkelFrivillige har sikret Hestryggen med bolter og kjetting