Melbu hadde tidligere sin egen trålerflåte tilknyttet fiskeindustrien, men det lokale eierskapet gikk tapt da Havfisk AS og Lofoten trålerrederi fusjonerte i 2006.

Havfisk AS ble sfiftet på Melbu i 1953. Selskapet satset i syttiårene på frysing og hadde i 2001 kun frysetrålere. Havfisk AS var eiet av Melbu Fiskeindustri etter 1980.

I 1959/1960 ble Melbutrål AS stiftet. Selskapet ble eier av «Hekktind», Norges første hekktråler  – overlevert rederiet i 1961.

I 1984 begynte  Melbu utfasing av ferskfisktrålerne til fordel for rundfrystrålere. Utviklingen foregår frem til 2001 når den siste ferskfisktråler fases ut. «Nordtind»,  nåværende «Stamsund», selges til Lofoten Trålrederi.

I 2013 besluttet Akser Seafood ASA å endre navn til Havfisk ASA. For Melbu sin del var ringen på sett og vis sluttet, men det er ingen lokale eierinteresser i trålere per i dag.

Forrige artikkelLigger midt i matfatet
Neste artikkelSer fram til nytt skolebygg