Den blågrønne regjeringen har tro på et framtidig havbruk der ny teknologi skal bidra til mindre rømming fra oppdrettsanlegg og en reduksjon av lakselusproblemet.

Regjeringen mener i følge regjeringsplattformen presentert søndag at at havbruksnæringen er en av fremtidens næringer i Norge. Regjeringen vil gjøre havbruksnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Havbruksnæringen har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst i næringen er bærekraftig.

Ny teknologi gjør at næringen i fremtiden vil kunne drive på andre lokaliteter og med mindre risiko for rømming enn i dag. Samtidig må næringen fortsette sitt arbeid for å redusere sykdom og risiko for rømming.

Regjeringen vil:

  • Legge til rette for bærekraftig vekst gjennom praktisering av trafikklysordningen.
  • Forenkle reglene for etablering av offshore havbruk.
  • Stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av
    havbruksfond.
  • Øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling.
  • Bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen.
  • Stille strenge miljøkrav til havbruksnæringen.
  • Samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus og rømming.
Forrige artikkelBlågrønn regjering kan skrote trålerpliktene
Neste artikkelSterk vind hindrer fergetrafikken på viktige samband