Best Arctic Group har ambisjoner om å utvide sine operasjoner til Andenes, og støtter helhjertet opp om The Whale.

I en henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet opplyser Jon-Erlend Alstad i selskapet om at de har et omfattende busstilbud, og at de støtter etableringen av The Whale på Andenes.

– Vi har fraktet 22.000 turister vinteren 2022/23, og for å lykkes med dette er vi helt avhengig av et styrket helårig opplevelsestilbud. Det er med dette som bakteppe at vi nå henvender oss til deg som en sentral politisk beslutningstaker, skriver Jon-Erlend Alstad til Anne Marit Bjørnflaten i departementet, som selskapet omtaler som en «sentral politisk beslutningstaker».

– The Whale på Andenes vil bli en unik attraksjon for hele Nord-Norge som gjennom storslåtte opplevelser, nye perspektiver og nære møter med hvalen, skal inspirere mennesker og vokte havet. The Whale vil skape reiselyst til Norge og Nord-Norge og har allerede mottatt stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

han viser til at over 530 millioner mennesker i 33 land har sett bilder av det ikoniske bygget og lest om attraksjonen, lenge før den er bygget.

– The Whale vil bety økt fokus på Nord-Norge som reisemål og bidra til å tiltrekke nye gjester til landsdelen – hele året. Attraksjonen er kostnadsberegnet til 455 mill kroner og det meste av finansieringen er på plass, sett bort fra statens bidrag.

Han viser til at de har fått opplyst at The Whale AS har søkt om statlig tilskudd i kombinasjon med midler fra Andøyfondet.

– Vi oppfordrer på det sterkeste at et statlig tilskudd til The Whale kommer på plass i Statsbudsjettet for 2024. Vi har behov for nye helårsattraksjoner bygd på kunnskap om naturen og historia vår og The Whale representerer nettopp ei slik satsing som vil styrke Nord-Norge sin posisjon i internasjonale markeder, skriver han.

Alstad opplyser videre at Best Arctic Group er et nordnorsk reiselivskonsern lokalisert i Tromsø, på Bardufoss, på Evenes og i Nordreisa. De omsatte i 2022 for 171 millioner kroner.

– Sentralt i vårt konsept står THE ARCTIC ROUTE som på daglig basis, foreløpig gjennom sommersesongen, bringer turister blant annet til Andenes og Vesterålen.

Forrige artikkelStenger Vesterålen nattestid til helga
Neste artikkelHyller The Whale i brev til regjeringen