Helsetilsynet har sagt seg enig med Vågan kommune og Fylkesmannen i Nordland, og nekter å opprette tilsynssak knyttet til skolehelsetjenesten i kommunen, men mener Fylkesmannen kan komme på besøk til kommunen.

Det er i et brev fra Helsetilsynet i slutten av januar at Barneombudet fikk den endelige dommen om at det ikke blir opprettet tilsyn i Vågan.

Barneombudet ba i begynnelsen av januar om at det måtte opprettes tilsyn med Vågan kommune fordi ombudet ikke var fornøyd med skolehelsetjenesten i kommunen. Etter at Fylkesmannen aviste kravet og mente at Vågan kommune har kontroll på utviklingen, påklaget Barneombudet vedtaket hos Fylkesmannen; som mente at det ikke var grunnlag for å opprette tilsynssak overfor kommunen.

Les mer: Barneombudet: Kommunen har ikke forsvarlig skolehelsetjeneste

Bakgrunnen Barneombudets anmodningen om tilsyn var deres besøk i kommunen i juni 2016 knyttet til bekymring for skolehelse- tjenesten.

– Fylkesmannen foretar en konkret vurdering av hvordan henvendelser av denne type skal følges opp og skal begrunne dette. Som overordnet tilsynsmyndighet har Statens helsetilsyn myndighet til å overprøve Fylkesmannens avgjørelser. Etter en gjennomgang av denne konkrete sakens dokumenter finner vi ikke grunnlag for det, skriver avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

Les mer: Barneombudet ber kommunen redegjøre for pengebruk

– Statens helsetilsyn vil likevel bemerke at Fylkesmannen ut fra en risikovurdering og sin kjennskap til kommunene i fylket kan gjennomføre tilsyn på senere tidspunkt dersom det fremkommer ytterligere informasjon om at Vågan kommune har en skolehelsetjeneste som ikke er tråd med lov og forskrift eller at barn og unge i kommunen ikke får tilgang på den hjelp de har krav på, heter det fra Helsetilsynet.

Fylkesmannen i Nordlands avgjørelse er med dette endelig. Saken anses som avsluttet fra Statens helsetilsyns side.

Forrige artikkel«Vesterålen apotek» endte i historieboka
Neste artikkelStatens vegvesen vil bygge ny bro i Hadsel