Etter at Fylkemannen i Nordland valgte å se bord fra Barneombudets anmodning om tilsyn, har barneombudet i stedet valgt å oversende saken til Statens helsetilsyn.

Saken gjelder skolehelsetjenesten i Vågan kommune, hvor Barneombudet nå har valgt å be Helsetilsynet vurdere om Vågan kommune har brutt sine plikter om å tilby barn og unge en forsvarlig skolehelsetjeneste.

Les mer: Barneombudet ber kommunen redegjøre for pengebruk

I følge Barneombudets brev til Statens helsetilsyn er det Barneombudets plikt i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt.

Bekymret for skolehelsetjenesten

– I begynnelsen av juni i 2016 besøkte Barneombudet Svolvær og Kabelvåg i Vågan kommune. Etter samtale med barn og ansatte, blant annet helsesøster og kommunepsykolog, ble vi bekymret for skolehelsetjenesten i kommunen. Vi rettet derfor en henvendelse til kommunen og bad om en tilbakemelding på hvordan kommunen har benyttet Stortingets ekstrabevilgninger til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi bad også om en tilbakemelding på hvordan barnets beste har blitt vurdert i denne prosessen, heter det i brevet fra Barneombudet.

Ingen tilbakemelding

Vågan kommune ga i følge Barneombudet ingen tilbakemelding på hvordan barnets beste var blitt vurdert, og redegjørelsen for bemanningssituasjonen var heller ikke tilfredsstillende. Barneombudet oversendte derfor saken til Fylkesmannen i Nordland og anmodet om tilsyn med skolehelsetjenesten i Vågan kommune.

Ingen tilsynssak

Fylkesmannen fant imidlertid ikke grunnlag for å opprette tilsynssak, med den begrunnelse at de har tillit til at kommunens ledelse følger opp den konsekvensanalysen som er gjennomført og at de tilstreber at skolehelsetjenesten planlegges og utføres i tråd med lov og forskrifter.

Fylkesmannen ville ikke

– Selv om Fylkesmannen i Nordland har tillit til at kommunene følger opp en konsekvensanalyse, samt lover og forskrifter, er ikke dette tilstrekkelig for å berolige Barneombudet. Vi synes eksempelvis det er svært urovekkende at de minste skolene i Vågan kommune har helsesøster på skolen kun 3-4 ganger i året, og at de mellomste skolene kun har helsesøster på skolen én dag i måneden. Barneombudet tror ikke nødvendigvis at kommunen vil etablere en forsvarlig skolehelsetjeneste uten ytterligere oppfølging og tilsyn. På bakgrunn av dette oversendes saken til Helsetilsynet. Vi anmoder Helsetilsynet om å forta et tilsyn med skolehelsetjenesten i Vågan kommune, og vurdere om kommunen har brutt sine plikter om å tilby barn og unge en forsvarlig skolehelsetjeneste, heter det i brevet fra fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet til Statens helsetilsyn.

Forrige artikkelFritt fiske etter rømt oppdrettslaks
Neste artikkelUtrykning til trafikkuhell på Hadsel