Avisa Nordlys i Tromsø har ledet an i en skremselskampanje mot styreleder Marianne Telle i Helse Nord. Målet har vært å stoppe nytt hjertetilbud for pasienter i Nordland.

Tonen i den offentlige debatten om denne saken har vært svært krass, skriver Helse Nord i en pressemelding. Ordbruken har vært hard. Styreleder Marianne Telle sa i sin innledning til saksbehandlingen onsdag at det har gått så langt at hun har mottatt trusler.
– Jeg har de siste dagene mottatt trusler om at dersom jeg ikke stemmer i henhold til definerte interesser, vil jeg som person bli rammet av sanksjoner og gjengjeldelse. Noen av truslene er så graverende at politianmeldelse er aktuelt og videre oppfølging vil bli gjennomført. Jeg kan imidlertid forsikre om at trusler og kampanjer ikke vil påvirke styrets saksbehandling i denne eller andre saker. Jeg leder et kompetent og selvstendig styre, sier styreleder Marianne Telle.
Hun kommenterte også personifiseringen av saken.
– Det er fra kommentatorhold og såkalte samfunnsstøtter blitt reist spørsmål om undertegnede ikke evner å forstå den politiske dimensjonen i PCI-saken. Det kan jeg forsikre om at jeg gjør. Jeg ser både agendaer, motiver og konsekvenser. I opptakten til dette styremøtet har jeg registrert mobiliseringen spesielt Nordlys har formidlet for å frata meg legitimitet i vervet som styreleder. Den hyppige bruken av navnet mitt for å flytte fokus fra sak til person. Skjalg Fjellheims tittel på dagens kommentar i Nordlys illustrerer det godt: «Veivalg for Marianne Telle.» Ikke veivalg for Helse Nord, ikke veivalg i PCI-prosessen, sier Telle i pressemeldingen.
Forrige artikkelSlik er vedtaket om PCI-senter i Bodø
Neste artikkelPolitiet avskiltet bil på Sortland