Nordland topper listen over sykefravær i Norge, med en bekymringsfull økning i visse næringer og diagnoser.

Nordland hadde et sykefravær på 5,5 prosent i 3. kvartal 2023, noe som gjør det til fylket med det høyeste sykefraværet i landet. Kvinner i Nordland har det høyeste sykefraværet med 6,9 prosent, mens menn har et sykefravær på 4,2 prosent.

Økning i visse næringer

Blant næringene i fylket er det størst økning innen overnatting og serveringsvirksomheter, som har hatt en økning på 17,4 prosent fra samme kvartal i fjor til et sykefravær på 4,1 prosent. Høyest sykefravær er det i næringen helse- og sosialtjenester på 7,5 prosent, som er en økning på 4,1 prosent fra i fjor.

– Både overnatting og serveringsvirksomhet og helse- og sosialtjenester er næringer som har utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, derfor er det ekstra viktig her å beholde flest mulig i jobb, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

Psykiske lidelser på fremmarsj

Muskel- og skjelettlidelser utgjør den største andelen av tapte dagsverk, med 38 prosent av det totale sykefraværet i Nordland, etterfulgt av psykiske lidelser med 25,9 prosent av alle tapte dagsverk. Psykiske lidelser har en økning på hele 10 990 tapte dagsverk sammenliknet med samme periode i fjor.

Geografiske forskjeller

Over halvparten av fylkets kommuner har økning i sykefraværet fra samme kvartal i fjor. Blant de store bykommunene ser vi økning i sykefraværet i både Bodø og Narvik, noe som bidrar til økningen totalt for fylket. Her er sykefraværet på henholdsvis 5,1 og 6,2 prosent. Kommunene Rana og Vefsn har nedgang i sykefraværet til henholdsvis 5,0 prosent og 5,1 prosent.

Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør omtrent halvparten av alle tapte dagsverk i fylket1.Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Træna kommune med 3,1 prosent sykefravær, mens Flakstad kommune med 7,1 prosent sykefravær har høyest legemeldt sykefravær.

Nasjonalt perspektiv

Mens Nordland hadde landets høyeste sykefravær i 3. kvartal 2023, var det Oslo som sto for det laveste sykefraværet med 4,1 prosent. Landet som helhet hadde et sykefravær på 4,8 prosent, som er en økning på 4,5 prosent fra 3. kvartal 2023.

Dette er tallene for Lofoten og Vesterålen, for 3. kvartal gjennom fem år:

3. kvartal20192020202120222023Endrings-prosent
I alt5,05,25,45,35,52,8
1851 Lødingen6,46,26,37,05,1−27,3
1856 Røst6,05,24,76,85,2−23,9
1857 Værøy5,64,04,23,85,033,2
1859 Flakstad6,06,46,35,57,128,9
1860 Vestvågøy5,55,96,06,26,912,0
1865 Vågan4,64,94,75,25,0−3,3
1866 Hadsel4,95,25,75,26,118,8
1867 Bø6,37,05,15,67,024,5
1868 Øksnes5,47,65,74,56,034,4
1870 Sortland – Suortá5,26,06,26,06,46,0
1871 Andøy3,73,74,24,14,22,5
1874 Moskenes3,45,44,35,66,923,7
Forrige artikkelBeslagla tyvegods og mengder narkotika
Neste artikkelPolitiet henlegger voldtektssak i Vesterålen