Akvakultur i Vesterålen har fått avslag fra Statens vegvesen på deres ønske om å sette opp et visningsskilt langs fylkesvei 85.

Akvakultur i Vesterålen er et visningsanlegg og opplevelsessenter tilknyttet milliardærselskapet Nordlaks og laksegründer Inge Berg i Hadsel.

Akvakultur søkte i desember om å få tillatelse til å sette opp et skilt som kunne vise vei til anlegget for kjørende på fylkesveien.

Kontant nei

Nå har Statens vegvesen sagt kontant nei til søknaden, fordi de mener det allerede er for mange skilt på strekningen og at det er mange andre som ikke har slikt til sine respektive private og offentlige tilbud.

Det er ved riksvei 85 i Langvassdalen og ved avkjørsel fra fylkesvei 822 i Blokken som er avslått.

Mange uten skilt

– På den cirka 37 km lange strekningen langs fylkesvei 822 til Kaljord er det i dag flere andre bedrifter; skipsverft, knuseverk, asfaltverk og oppdrettsanlegg og offentlig virksomhet som for eksempel skole og aldershjem. Det ville ikke vært mulig å skilte til alle. Ingen av disse bedriftene har virksomhetsvisning fra riksvei 85. Bedriftenes egen markedsføring må inneholde opplysninger om hvor bedriften holder til og hvordan man kommer seg dit. For å unngå at skiltmengden blir for stor, må visningen også baseres på at geografisk vegvisning følges så langt som mulig. Det må også kunne forventes at trafikantene i dag orienterer seg ved hjelp av kart, internett og annen informasjon.

Maksimal skiltmengde

– Skiltoppsettet i krysset mellom riksvei 85 og fylkesvei 822 har i dag opp mot maksimal skiltmengde med hovedsakelig vegvisningsskilt. Det er også visning til infotavle like ved krysset og på denne kan det gis opplysninger om virksomheter langs fylkesvei 822. Statens vegvesen ser det som et bedre alternativ at «Akvakultur i Vesterålen» markedsfører seg på denne info-tavla. Her kan trafikantene kjøre av vegen utenfor trafikkarealet på riksvei 85 og fylkesvei 822 for å orientere seg, heter det fra saksbehandler og seksjonsleder Jan-Åge Karsen ved Statens vegvesen, samtidig som han gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages.

Forrige artikkelKrever 50-sone langs hovedveien på Grytting
Neste artikkelFlytt ambulansehelikopteret til Stokmarknes