Advokatfirmaet Øraker AS krever ytterligere dekning av saksomkostninger enn det Sortland kommune til må har vært villige til å betale.

Formannskapet i Sortland innvilget 26. januar 2017 å dekke 41.350,- kroner av saksomkostningene knyttet til tilbakehold av skjenkebevillingen til Baren Første AS.

Advokaten mener at kommunen har avslått å betale ytterligere 16.400,- kroner. Nå anker advokaten vedtaket i Sortland til Fylkesmannen i Nordland. Advokaten frafaller til sammen 8000 kroner, men krever 9406,66 kroner ut over det formannskapet i Sortland har vært villig til å betale av saksomkostninger.

– Til kommunens saksutredning skal bemerkes at forvaltningslovens paragraf 36 gir en klager rett til å få dekket sine saksomkostninger på objektivt grunnlag. På tross av at formannskapet ikke ga, eller senere har gitt noen begrunnelse, foretar saksbehandler en kvalifisert gjetning av hva som er begrunnelsen for formannskapets endring av vedtaket. Dersom saksbehandleren har mottatt formannskapets begrunnelse for endringen, forventes det at begrunnelsen blir formidlet til oss med bakgrunn i de anmodninger vi har sendt om å få begrunnet vedtaket, skriver advokat Ola Øraker i sin klage til Fylkesmannen i Nordland, som mener at det er feil i lovanvendelse, saksbehandling og skjønnsutøvelse i Sortland kommune.

Forrige artikkelFlytt ambulansehelikopteret til Stokmarknes
Neste artikkelSlik blir boligene på Gulstad ved Melbu