Dersom de forventede rike olje- og gassområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir fredet, vil samfunnet kunne tape 125 milliarder kroner i inntekter.

Det går fram av «Indeks Nordland» for 2014, en årlig rapport som viser utviklingen i landsdelen og landets øvrige nærings- og samfunnsliv.

«Det virkelig store potensialet for vekst i Nordland har vi ved bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser som olje, gass, mineraler, fisk, vann og vind. Her har vi stort potensial til utvikling av nye motorer for fylkets næringsliv. For å utnytte dette har vi behov for gode, langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Beregninger utført av Rystad Energy viser at utsettelsen av konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja kan koste den norske stat mer enn 125 mrd kroner i form av tapte inntekter. Vi trenger politikere som står frem og kjemper for at Nordland skal få utnytte sine ressurser.

Vi ønsker at ungdom allerede nå tenker på jobb i marin sektor, olje, gass og mineraler når de tar beslutning om skolevalg og planlegger hvor de skal bosette seg etter endt utdannelse. Optimal bruk av våre ressurser krever kompetanse – en kompetanse vi må starte å bygge allerede nå. Da vil vi stå best mulig rustet til å forvalte ressursene når startsignalet går.»

Kilde: Indeks Nordland 2014

Forrige artikkelOnsdagsrennet på Melbu er avlyst
Neste artikkelRedningsaksjon: Torill Nilssen savnet på Melbu