Veipakke Lofoten ligger dårliger ann etter at planene har kommet inn på en liste over 15 veiprosjekter som har blitt mer usikker i Nasjonal Transportplan.

Rapporten med listen over de 15 veistrekningene til grunn at erfaringer med veiprosjekter blir 40 prosent dyrere gjennom planleggingsfasen, skriver VG. Veistrekningen på E10 fra Fiskebøl til Nappstraumen er den eneste strekningen i Nordland på listen.

– Det vi har gjort er å se på bevilgningene som ligger i transportplanen, og hvordan de 1000 milliardene fordeler seg. Vi påpeker at en gjentakelse av historien med store kostnadsøkninger i startfasen av prosjektene vil umuliggjøre gjennomføring av transportplanen, sier økonomen bak rapporten, Eirik Nøren, til VG. Rammene for veiprosjektene må derfor økes for å kunne gjennomføres.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til VG at man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent fra man starter planleggingen.

– Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll. Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier samferdselsministeren.

 

Forrige artikkelRektor på plass ved Innlandet skole
Neste artikkelStatlige etater til Melbu under folkemøte