Troms fylke er sommerens store vinner når det gjelder økningen i utenlandske turister som overnatter på hotell i Nord-Norge. Også Nordland øker, men på langt nær så mye som Troms. Finnmark har en tragisk nedgang i år.

NHO Reiseliv Nord-Norge melder at det i juni måned var til sammen 488.039 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene. Det er en nedgang på vel 4000 overnattinger juni 2015.

Nord-Norge har en nedgang i antall hotellovernattinger på én prosent i juni 2016. Nedgangen skyldes i hovedsak en svikt i overnattingen i Finnmark, som hadde en uventet nedgang på hele 25 prosent i juni. Troms hadde en oppgang i hotellovernattingen på fem prosent, mens Nordland økte med seks prosent, og er dermed best i klassen når det gjelder økning generelt.

Utenlandske reisende
Det er innen hotellovernattinger som utenlandske reisende bestiller at Troms gjør det spesielt godt. Generelt har økningen i antall utenlandske overnattende i Nord-Norge økt med syv prosent i juni 2016. Her hadde Finnmark en utrolig nedgang på 17 prosent, mens Troms økte med fantastiske 29 prosent. Nordland hadde en økning i utenlandskes hotellovernatting på åtte prosent i juni.

NHO Reiseliv Nord-Norge melder ellers at landsdelen har en økning på seks prosent for hoteller, campingtilbud, hyttegrender og vandrerhjem per juni i 2016. Samtidig hadde Norge som land en økning på to prosent.

Dette innebærer en nedgang på 1 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent. Om det tas høyde for en mulig rapporteringsfeil i Finnmark ville Nord-Norge ha hatt omtrent samme utvikling som Norge totalt.

 

Rapporteringsfeil?
Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Finnmark sier at det på tross av mulig rapporteringsfeil i Finnmark i juni måned er hyggelig å registrere at den positive trafikkutviklingen til Nord-Norge og Svalbard vedvarer.

– Mens Norge har en økning i antall samlede overnattinger på to prosent i årets første seks måneder kan Nord-Norge vise til en vekst på hele seks prosent, sier Baik.

  • Hotellene i Nordland og Troms har en økning på hhv. på seks og fem prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens Norge som helhet har en økning på tre prosent.
  • Utenlandske hotellovernattinger i Nordland og Troms har en økning på hhv. åtte og 29 prosent, mens Norge som helhet har en økning i utenlandstrafikken på 10 prosent.
  • Hotellene i Nordland og Troms har en økning i losjiomsetningen på hhv. 6 og 2 prosent i juni, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.
  • Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 0,4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på én prosent.
  • Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene har nedgang på 1 prosent, mens den norske trafikken har økt med én prosent.
  • Det har i årets første seks måneder vært 1.615.035 overnattinger i landsdelen, hvilket er 87.000 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på seks prosent, mens Norge som helhet har en økning på to prosent i samme periode.
  • På Svalbard var det 15.378 overnattinger i juni 2016, en økning på 14 prosent sammenlignet med juni 2015. Det har vært en økning i utenlandske overnattinger på hele 42 prosent, mens norske overnattinger har hatt en nedgang på 6 prosent.
Forrige artikkelMann satt i arresten i Svolvær
Neste artikkelLofoten FpU vil la deg drikke i parken