En ung vesteråling får ikke kjøre bil på to år, i tillegg til at han må sone 21 dager i fengsel og får en bot på 20.000 kroner. Etter to år må han ta en full ny førerprøve før han kan kjøre lovlig igjen.

Det går fram av en dom i Vesterålen tingrett. Den unge mannen var siktet for både kjøring med ulovlig høyt innhold av alkohol i blodet. Han var også siktet for bruk av hasjisj. Denne delen ble frafalt fra politiets side i denne tilståelsesdommen ved Vesterålen tingrett.

Det var lørdag 14. mai 2016 at den unge mannen sent på kvelden i Sortland kjørte en personbil. Dette på tross av at han var påvirket av alkohol. En såkalt utåndingsprøve hadde en alkoholkonsentrasjon på 0,63 milligram per liter luft.

Når prøven viser over 0,6 straffes det vanligvis med bot og ubetinget fengsel. Retten legger til grunn at domfelte kjørte sent på en lørdag, når det er lite trafikk. Kjøringen skjedde imidlertid i tettbygd strøk, og det må antas å være en del folk ute en lørdag kveld.

Kjøringen innebar dermed en klar risiko for fare, noe som vektlegges i skjerpende retning. Retten mener det er formidlende at sikede har erkjent forholdet slik at saken kan avgjøres ved forenklet behandling i tilståelsessak, med de besparinger dette medfører for samfunnet.

Etter en samlet vurdering setter retten antall dager i fengsel til 21, mens det vanligvis er 24 dager for denne forbrytelsen.

KILDEVesterålen tingrett
Forrige artikkelFlere reaksjoner fra politiet i helga
Neste artikkelSe hva som skjer i Lofoten og Vesterålen denne uka!