Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune besluttet å stenge legekontoret på Melbu. Det er nå ganske så uforståelig.

KommentarDen 24. juni sendte Hadsel kommune ut en pressemelding til sine kontakter i Vesteraalens Avis, Vesterålen Online og Bladet Vesterålen. Målet var å fortelle kontaktene sine om at legekontoret på Melbu skulle stenges i fem uker denne sommeren. I flere medier ble saken nærmest framstilt som en sommerlig gladsak fra Hadsel kommune, i beste agurktid. Til og med smilende helsepersonell kunne vi se på pressebildene. Forstå det den som kan!

Tidligere fungerte alt
8445melbu.no var et av få medier som satte et mer kritisk fokus på beslutningen om å stenge legekontoret i sommer. Og det hadde vi god grunn til. Hadsel kommune besluttet nemlig at det tidligere så velfungerende legekontoret til Rune Steinum på Melbu skulle legges ned. Et offentlig legekontor i regi av Hadsel kommune skulle bli minst like bra, var omsvøpet. Slik ble det ikke! Snarere tvert imot!

Ny helse- og omsorgssjef
Samtidig hadde Hadsel kommune ansatt ny helse- og omsorgssjef, Marion Celius, som av den grunn naturlig nok måtte forlate alle sine politiske verv. Nå har hun fungert i et år tid, og det er alt for tidlig å dømme om dette har gått bra eller ikke, men ut fra beslutningen om å stenge legekontoret på Melbu kan man ikke si at det har gått så bra. Vi har invitert Marion Celius til å forklare i detalj hvorfor hun måtte stenge legekontoret, noe hun har avslått, men viser til sin tidligere pressemelding.

Ferieavvikling?
I pressemeldingen fra kommunen heter det blant annet at det er på grunn av ferieavvikling at legekontoret må stenge i sommer. At leger og annet helsepersonell har ferie er ikke noe nytt. Det er derfor uforståelig at ferieavvikling brukes som begrunnelse for stengingen, ettersom det er noe man etter arbeidsmiljøloven skal ha hvert eneste år. Alle vet jo det!

Redusert kapasitet?
Neste argument i pressemeldingen er «redusert kapasitet» hos helsepersonellet. Dette forstår vi ikke, av flere grunner. For det første har ikke dette vært en reell problemstilling før kommunen selv sa opp avtalen med det private legekontoret på Melbu. Om kapasitet går på sykemeldinger eller om helse- og omsorgssjefen ikke har klart å skaffe nok personell, er også svært så uklart. Dette er også noe som helse- og omsorgssjef Marion Celius ikke har vært villig til å forklare nærmere.

Mindre sårlbart?
Et tredje argument er å gjøre legetilbudet «mindre sårbart og at pasientene får et best mulig samlet tilbud under ferieavviklingen». Dette har vi også problemer med å forstå, og igjen: Marion Celius har ikke noe ønske om å forklare dette overfor 8445melbu.no. Dessverre! Faktum er vel at pasientene mener tilbudet blir dårligere på Melbu!

Utrygghet på Melbu
Når legekontoret på Melbu stenger i fem uker, er det åpenbart at pasientene får et dårligere tilbud når de må reise til et fremmed legekontor. Spesielt med tanke på syke og gamle. Reisen kan også bidra til at syke og gamle utsetter sitt legebesøk til over ferien. Det er neppe et ansvar Hadsel kommune vil ta på sin kappe. Skjønner ikke helse- og omsorgssjefen hvilken belastning det kan være å reise? Skjønner ikke helse- og omsorgssjefen at stenging av Melbu legekontor skaper utrygghet hos denne pasientgruppen, og andre?

Flest PC-er på Nesset
Det har også versert informasjon fra helsepersonell om at de er flest PC-er på Stokmarknes. Dette brukes også som en begrunnelse for stenge Melbu legekontor. Det finnes jo noen PC-er på Melbu legekontor også, så hvorfor ikke benytte seg av disse i sommerferien? Eller dra innom Elkjøp og kjøpe inn et par nye?

Uforståelig
Totalt sett har Hadsel kommune presentert en hel rekke mer eller mindre uforståelige argumenter i denne saken, uten å forklare godt nok for lokalsamfunnet hva som ligger bak beslutningen. Dersom helse- og omsorgssjefen ikke ønsker å forklare hva den egentlige grunnen til stengingen er, eller forsøker å beskytte beslutningen, seg selv aller andre gjennom mer eller mindre selvpålagt taushet, så er det fullstendig uakseptabelt. Hun har ingen taushetsplikt i denne saken.

Lite gjennomsiktig
Et av de viktigste prinsippene i offentlig virksomhet er at den skal være transparent: gjennomsiktig. Dersom de egentlige argumentene ikke er benyttet eller kommet fram i denne saken, viser det en kommune og medarbeidere som holder kortene unna offentlig debatt – overfor en gruppe som betaler lønningene deres og er deres oppdragsgivere, nemlig skattebetalerne – som det også finnes noen av på Melbu.

Forrige artikkelStille før Melbu-stormen braker løs fredag
Neste artikkelBagatelliserer stengning av Melbu legekontor