HAVFISK omsatte for 386 millioner kroner i andre kvartal 2016. Dette var 129 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2015. HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 130 millioner kroner i andre kvartal 2016.  

Resultatet gjenspeiler høyere fangstkvantum, økt fangsteffektivitet og endret produktmiks sammenliknet med samme kvartal i fjor. I kvartalet ble det fisket mer torsk, hyse og sei og mindre reker og andre fiskeslag sammenlignet med andre kvartal i 2015. Fangstvolum per driftsdøgn ble økt med 17 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2015, mens fangstverdien per driftsdøgn ble økt med 16 prosent i samme periode. Det  har vært gode priser på torsk og sei i kvartalet. Samlet gjennomsnittlige priser for alle arter er imidlertid 1 prosent lavere i andre kvartal 2016 enn i andre kvartal 2015, heter det i en pressemelding fra Havfisk.

– Det har vært effektiv drift i kvartalet med gode fangstvolum. Vi har fisket mer hyse og torsk sammenlignet med andre kvartal i 2015, som er fiskerier med gode fangstrater. Færre verkstedsopphold i kvartalet har gitt flere driftsdøgn og lavere vedlikeholdskostnader, sier konsernsjef Webjørn Barstad.

HAVFISK konsernet hadde i andre kvartal 2016 driftsinntekter på 386 millioner kroner sammenlignet med 257 millioner kroner i andre kvartal 2015. EBITDA var på 130 millioner kroner mot 84 millioner kroner i samme periode i 2015. EBIT i andre kvartal var på 100 millioner kroner mot 53 millioner kroner i tilsvarende periode i 2015. Resultat før skatt ble 86 millioner kroner i kvartalet mot 41 millioner kroner i andre kvartal 2015.

For første halvår 2016 ble driftsinntektene 656 millioner kroner mot 504 millioner kroner i 2015. EBITDA i første halvår var på 225 millioner kroner mot 174 millioner kroner i samme periode i 2015. EBIT var 166 millioner kroner i første halvår 2016 mot 112 millioner kroner i 2015.  Resultat før skatt ble 141 millioner kroner i første halvår 2016 mot 86 millioner kroner i 2015, og resultat etter skatt ble 105 millioner kroner mot 62 millioner kroner i første halvår 2015.

HAVFISKs tilgjengelige likviditet inklusiv trekkrettigheter var på 247 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2016, sammenlignet med 329 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016.

Netto  rentebærende  gjeld  var 781 millioner  kroner  ved  utgangen  av andre kvartal. Dette er 48 millioner kroner høyere enn ved utgangen av forrige kvartal.

HAVFISKs egenkapital var på 979 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, tilsvarende 38,6 prosent.

Aker Capital AS, et heleid selskap eid av Aker ASA, inngikk 2. juni 2016 en avtale om salg av 53 501 793 aksjer i HAVFISK ASA til Lerøy Seafood Group ASA til en kurs på 36,50 per aksje. Transaksjonen er betinget av regulatoriske og tredjeparts godkjenninger.

ICES (det internasjonale havforskningsrådet) avga i juni sine kvoteråd for totalkvotene av torsk, hyse og sei i 2017. Kvoterådene innebærer en nedgang for torsk og hyse med henholdsvis 10 og 5 prosent. Seikvotene nord for 62 graden anbefales økt med om lag 7 prosent, og i Nordsjøen anbefaler de en økning i totalkvoten på hele 62 prosent. Endelig kvotefastsettelse gjøres av norske myndigheter i løpet av høsten.

– HAVFISK har et godt kvotegrunnlag for andre halvår selv om det er fisket noe mer av torsk- og hysekvotene første halvår sammenlignet med samme periode i 2015. Kvoterådet for 2017 er også i tråd med forventningene og viser at torsk, hyse og sei bestandene er i god forfatning, sier konsernsjef Barstad.

Forrige artikkelSvolvær lufthavn kan bli halvert
Neste artikkelRushfelt og Eggen på besøk