Trafikksikkerhetsutvalget i Andøy kommune ber Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen prioritere skogrydding langs fylkesveien i kommunen for å redusere faren for påkjørsler.

Det er leder Beate Stellander i trafikksikkerhetsutvalget som ber om det i en henvendelse til fylket og vegvesenet.

Elgtråkk langs veien

– Utvalget har registrert at det flere steder langs veistrekningen på fylkesvei 82 mellom Sortland og Andenes er mye vegetasjon i form av kratt og tett skog. Dette gjelder spesielt i områder med elgtråkk langs veien; ved 80-sonene Lanesskog og Strandland. Kombinasjonen er uheldig og skaper trafikkfarlige situasjoner ved at krattet hindrer god nok oversikt ut mot kantene og eventuell elg som er på tur ut i veibanen. Trafikkutvalget i Andøy ber med dette om at skogrydding langs fylkesvei 82 fra kommunegrensen Sortland og til Andenes gis prioritet.

Utvalg

Andøy kommunestyre vedtok opprettelse av eget trafikksikkerhetsutvalg i februar i fjor. Utvalget ledes av en politisk representant fra kommunestyret, og består for øvrig av personell fra politi, ungdomsrådet, skole og barnehage, teknisk avdeling samt kommunens folkehelsekoordinator.

Forrige artikkelBakeriet på Melbu ble datahacket
Neste artikkelFørerkort beslaglagt etter vinglete kjøring på riksveien