Tolletaten har gitt Melbu Fryselager AS tillatelse til videre drift av tollager i Hadsel kommune.

Mange speditører bistår med import av varer, og disse har ofte tollager, et såkalt tollager A. Det er dette Melbu Fryselager AS har fått tillatelse til å drifte videre på Melbu. I følge Tolletatens egne opplysninger er dette beskrivelsen på et tollager A:

«De fleste speditører som bistår importører av varer har tollager. I tillegg har en god del firma som innfører varer til Norge egne tollager. Slike lagre har status som tollager A, og her ligger varer i kortere eller lengre tid i påvente av fortolling eller annen tollekspedisjon.

Selv om varene registreres på et tollager, kan varene kjøres direkte til mottakeren dersom tollagerholderen har tillatelse fra tollmyndighetene til å lagre varene hos mottakeren frem til fortolling. Dette kalles «direktekjøring», og innebærer at varene formelt sett er registrert (lagt inn) på et tollager, selv om de altså fysisk sett befinner seg hos mottakeren. Frem til varene fortolles kan imidlertid ikke mottakeren rettmessig ta varene i bruk. For alle varer som direktekjøres, må det fremlegges en fullstendig utfylt deklarasjon innen ti dager etter at tollagerholderen registrerte varen inn i sitt regnskap. Med «fullstendig utfylt deklarasjon» menes at deklarasjonen (formelt) aksepteres av tollmyndighetene.

Deklarasjonen anses som fremlagt selv om tollmyndighetene avventer selve fortollingen, for eksempel for å kontrollere varen fysisk. Overskridelse av tidagersfristen medfører blant annet at fortollingen ikke kan belastes tollkreditten, og gjentatte overskridelser av tidagersfristen kan medføre at tollagerholderens direktekjøringstillatelse blir suspendert eller trukket tilbake. Varer som er belagt med restriksjoner kan ikke direktekjøres før alle tillatelser foreligger.

I enkelte tilfeller har tollmyndighetene behov for å lagre varer som er tilbakeholdt eller beslaglagt. Myndighetene kan kreve at en tollagerholder tar slike varer inn på lageret sitt.

Det er ikke tillatt å bearbeide varer på et tollager A ut over det som behøves for å bevare varene. Tollmyndighetene kan gi særskilt tillatelse til ompakking og blanding av varer.

Med mindre det er gitt tillatelse fra tollmyndighetene, kan ikke varene fjernes fra tollageret før fortolling eller annen tollekspedisjon. En slik tillatelse kan f.eks. være aktuelt ved CE-sertifisering av ufortollede fritidsbåter. For at båten skal kunne sertifiseres, må den i enkelte tilfeller tas ut fra tollageret. Den som får tillatelse til å ta ut båten er da ansvarlig. Etter sertifiseringen kan båten legges inn på tollager eller tollekspederes på annen måte.»

 

Forrige artikkelPolitiet: Liten hund døde etter påkjørsel
Neste artikkelMelbu-krater fylles og støpes igjen