Norsk torskenæring sliter tungt. Prisene som fiskerne oppnår er de samme som på 80-tallet. Stagnasjon, konkurser og permitteringer har, i stadig større omfang, vært hverdagen i foredlingsindustrien de siste 15-20 årene. Det er åpenbart for alle som tør se at nye grep må til.

Kronikk – av konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods

thomas-farstad-miniatyr

Av de 10 filetanlegg som er igjen i torskenæringen i Nord-Norge tilhører 8 Norway Seafoods. Vi vet godt hvor viktige arbeidsplassene i torskenæringen er i lokalsamfunnene langs kysten, og vi har respekt for at våre ansatte er bekymret. Selskapet har over tid hatt samtaler med de tillitsvalgte om hvilke muligheter som eksisterer fremover. Vi vil ikke gå inn i en offentlig debatt før innstilling er klar, og styret har vurdert forholdene. Likevel er det to ting i diskusjonen som jeg må ta fatt i.

For det første, jeg observerer at medieoppslag og uttalelser nærmest utelukkende baserer seg på et scenario som faktisk er betydelig mer dramatisk enn forslaget som ble presentert mai 2012. Det har festet seg et inntrykk av at selskapet bare vil videreføre ett foredlingsanlegg i Finnmark og ett i Nordland. Dette er feil. Norway Seafoods ønsker å bygge torskenæringen, og et slikt dramatisk scenario ligger langt unna de alternativer selskapet nå vurderer.

For det andre verserer det påstander om at Norway Seafoods og Havfisk bryter regelverket for leveringsplikten. Disse påstandene er det ikke hold i. Selskapene forholder seg til de retningslinjer som myndighetene fastsetter. Det er en betydelig avstand mellom fiskeripolitikken som er ønsket fra enkelte hold på kysten og de regulereringer som eksisterer samt det som er økonomisk bærekraftig. Dette har vært tydelig i mange år. Dette er i bunn og grunn en utfordring til våre politikere. Regjeringen har varslet en regionalisering av leveringsplikten og vi håper at dette vil medføre retningslinjer som er klare, enkle å håndheve og økonomisk bærekraftige, og som alle berørte parter kan forholde seg til.

Uten lønnsomhet, ingen arbeidsplasser, i det lange løp. Norway Seafoods jobber hardt for å bygge en fremtidsrettet og lønnsom torskenæring. Vi skal øke verdien av norsk torsk, til beste for både fiskerne, industrien og landet. Da må vi få nordmenn til å spise mer torsk. Vi må innta nye posisjoner i verdensmarkedet. Kvalitet, spesialisering og lønnsomhet er nøkkelord når vi planlegger fremtidens produksjon i torskenæringen.

 

 

Forrige artikkelVesterålsmuseet sikrer sin Widerøe-samling
Neste artikkelSeafoods-sjefen til Lofoten og Vesterålen