En nylig rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) avslører at tamkatter i Norge utgjør en betydelig trussel mot landets fugleliv.

Med en kattbestand på mellom 690.000 og 870.000 individer, anslås det at kattene tar mellom 21,3 og 68,9 millioner byttedyr årlig, hvorav mellom 3,9 og 13,8 millioner er fugler.

Veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter, mener at det ikke grunn for demonisering av katter.

Ubalanse i naturen

Tamkatter har vært en del av det norske landskapet i over 1000 år, og har historisk sett vært nyttige for å holde bestandene av skadedyr som mus og rotter nede. I dag er de hovedsakelig kjæledyr, men deres jaktinstinkt og frihet til å vandre utendørs har ført til bekymringer om deres innvirkning på det lokale dyrelivet

VKM-rapporten viser at det er godt dokumentert at tamkatter kan skade og drepe et stort antall ulike viltlevende arter, inkludert fugler. Dette reiser også spørsmål om dyrevelferd for byttedyrene.

Konsekvenser for fuglelivet

VKM vurderer risikoen for at tamkatt har negativ effekt på biologisk mangfold i Norge som høy under en del spesifikke forhold. Det er høy risiko for negative effekter på sårbare fuglearter som lever i områder med høy tetthet av tamkatt, inkludert urbane områder og fugle-hotspots som er eksponert for katter.

Mulige løsninger

VKM foreslår flere risikoreduserende tiltak for å begrense de negative effektene på biologisk mangfold. Disse inkluderer tiltak som begrenser kattens tilgang til områder der det er bestander av viltlevende dyr, tiltak som reduserer kattenes jaktsuksess, og tiltak som reduserer antall katter.

Påvirker spesielt fuglelivet

VKM-rapporten understreker behovet for å ta hensyn til tamkattens innvirkning på det lokale dyrelivet, spesielt fuglelivet. Mens katter er elskede kjæledyr for mange, er det viktig å balansere deres behov med behovet for å beskytte og bevare Norges unike og mangfoldige dyreliv.

Forrige artikkelPolitiet starter etterforskning på Leknes
Neste artikkelKutter båtprisene i Lofoten og Vesterålen