Styret i Norway Seafoods Group har vurdert det frivillige tilbudet fremsatt av Lerøy Seafood Group til aksjeeierne i Norway Seafoods Group. Tilbudet er på 1 krone per aksje. Styrets vurdering er at tilbudet er rimelig, og anbefaler aksjeeierne å benytte seg av tilbudet.

Lerøy Seafood Group ASA inngikk 2. juni 2016 avtale med selskaper kontrollert av Aker ASA om å kjøpe 73,63 prosent av aksjene i Norway Seafoods Group AS til en pris på 1,00 kroner per aksje. Transaksjonene ble gjennomført 31.august. Lerøy fremsatte 19.september et frivillig tilbud til de øvrige aksjeeierne i Norway Seafoods om å kjøpe deres aksjer til samme pris som i transaksjonen mellom Lerøy og Aker.

I sin vurdering av tilbudet fra Lerøy har styret lagt vekt på at tilbudet er høyere enn en verdsettelse av selskapet basert på historisk inntjening og historisk kontantstrøm. Verdien av fremtidig kontantstrøm avhenger av en rekke forhold, en fremtidig positiv kontantstrøm er betinget av at selskapet tilføres egenkapital og likviditet. Styret konstaterer at tilbudet er 10 prosent lavere enn siste noterte verdi på aksjen i Norway Seafoods før Lerøy inngikk avtale om kjøp av aksjemajoriteten fra Aker. Styret vektlegger også det faktum at Lerøy har en kontrollerende eierandel i Norway Seafoods og at aksjen vil bli strøket fra notering på OTC-listen, noe som kan påvirke pris og mulighet for fremtidig omsetning av aksjen. Styret konstaterer også at Lerøy vil ha mulighet til å innløse resterende aksjonærer dersom Lerøy oppnår en eierandel som overstiger 90 prosent.

Styret konkluderer med at det ikke er grunnlag for å vurdere alternative transaksjoner og anbefaler aksjeeierne i Norway Seafoods Group å akseptere tilbudet fra Lerøy Seafood Group på 1 krone per aksje. Tilbudet utløper 17.oktober 2016 kl. 18:00.

KILDEPressemelding, Norway Seafoods
Forrige artikkelKirkestua på Melbu snart ferdig bygget
Neste artikkelSe opp for ekstra «billett» på bussen