På tross av flere år med magre økonomiske tider og utsikter, har Hadsel kommune likevel hatt en sterk økning i antall ansatte i løpet av det siste året.

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune har gjort et dypdykk i tallene over antall årsverk i Hadsel kommune de siste årene, med utgangspunkt i kommunens årsmeldinger for de gjeldende årene. I tillegg har kommunen i forbindelse med budsjettarbeidet for de neste fire årene, utarbeidet en oversikt over hvor mange ansatte Hadsel hadde per oktober 2016.

Tallene viser at Hadsel kommune har hatt en sterk økning i antall årsverk bare det siste året.

I 2012 hadde kommunen totalt 577,25 årsverk, fordelt på mange ulike stillingsprosenter. Fra 2012 til 2013 var det en nedgang til 551,5 årsverk. Dette holde seg relativt stabilt i 2014 og 2015 med henholdsvis 560,26 og 554,41 årsverk.

Fra 2015 og til oktober 2016 har det imidlertid vært en kraftig oppgang i antall årsverk, fra 554,41 til 590,32 årsverk. Det er en økning på nesten 36 årsverk bare i 2016. Det tilsvarer en økning i antall ansatte på cirka 6,5 prosent. Økningen har skjedd i en periode hvor det  har vært bekymringer i kommunestyret over pengebruken.

Rådmann Ola Morten Teigen har i forbindelse med budsjettet for 2017 foreslått å redusere antall årsverk i Hadsel med 40. Dersom det blir gjennomført etter politikernes behandling i kommunestyret i desember, går man i realiteten tilbake til 2013-nivå når det gjelder antall årsverk i Hadsel kommune.

 

 

Forrige artikkelTrist halloween for to unge gutter på Sortland
Neste artikkelPolitiet: Liten hund døde etter påkjørsel