Det tok over fire og en halv måned å bestemme seg, men nå har fylkesrådet i Nordland endelig besluttet at det vil delta i regjeringens utarbeidelse av en utredning for fremtidig kryssing av Hadselfjorden.

Statsminister Erna Solberg sto på Melbu Brygge den 1. august 2015 og proklamerte at regjeringen ønsket en utredning knyttet til bygging av tunell under Hadselfjorden. Og at regjeringen ville ta alle kostnadene ved utredningen.

– Det er avgjørende at staten dekker alle kostnader knyttet til denne utredningen, understreker fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund (Sp).

Helhetlig analyse
I august fikk Nordland fylkeskommune tilbud fra Samferdselsdepartementet om å bidra til å utarbeide en konspetvalgsutredning (KVU) for fremtidig kryssing av Hadselfjorden. Det er fylkeskommunen som har ansvar for denne strekningen.

– Det er positivt at staten vil bidra til å videreutvikle infrastrukturen i nord. Samtidig er det klart at staten har en klar egeninteresse i denne utredingen, sier Nordlund.

– Fylkesrådet er svært opptatt av at utredningen ivaretar statens, fylkeskommunens og de berørte kommunenes interesser. Det er viktig at alle grenseflater mellom veg, ferje- og lufthavnstruktur blir vurdert i utredningen, påpeker fylkesråden.

Forventninger
– Vi forventer at fylkeskommunen blir en viktig part i arbeidet med mandatet for utredningen, avslutter Nordlund.

Fra før er det kjent at tunellplanene går inn i større politiske tanker for regionen der det kan komme store endringer innen sykehus- og lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen. Dette omfatter blant annet en utvikling der tunell under Hadselfjorden holdes sammen med flyplasstrukturen og sykehusstrukturen i Lofoten og Vesterålen.

En tunell under Hadselfjorden vil gjøre avstandene til sykehuset i Hadsel langt kortere enn i dag. Den politiske vilje ser ut til å gå for ett sykehus i Lofoten og Vesterålen, og da blir trolig Nordlandssykehuset i Hadsel valgt.

I tillegg foreligger det tanker om å legge ned flyplassene på Skagen i Hadsel, Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn. Dette tenkes erstattes med en ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen, som trolig blir lagt til Lofoten. Vesterålingene ser for seg at flyplassen skal bli anlagt så nært tunellen som mulig, og mener at Hadselsand i Lofoten, og i Hadsel kommune, kan være et godt alternativ for en ny storflyplass.

Forrige artikkelVil bygge på Melbu, ikke på Ekren
Neste artikkelSola snur tidlig tirsdag morgen