En mann bosatt på Sortland er dømt til 18 dagers ubetinget fengsel for vold mot en kvinnelig flørt.

Vesterålen tingrett avsa torsdag en fengselsdom mot en mann bosatt i Sortland. Retten har kommet fram til at det er uklare forklaringer fra ulike vitner i saken, men finner likevel at den dømte har utøvet vold som bør resultere i 18 dagers fengsel.

I følge tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Nordland skal den nå dømte ha øvet vold mot en annen person, som rammes av straffelovens paragraf 271. Det skal ha skjedd natt til søndag 24. januar ved 02:30-tiden i lokalene til MIX-kiosken i Strandgata 12 på Sortland ved at han tok tak i halsregionen til den fornærmede og dyttet henne mot veggen, holdt henne fast og dyttet hodet hennes flere ganger inn i veggen, samt slått henne flere gang er i høyre overarm.

Bilde av blåmerke
Retten har komme til at den ikke setter så mye lit til de ulike forklaringene fra fornærmede og andre vitner i saken. Retten antyder at minst en av vitnede kan ha andre grunner for å overdrive hendelsen. Blant annet mener retten at et bilde som viser et blåmerke ser eldre ut enn det som har blitt forklart. Retten mener at minst et av vitnede også kan ha andre grunner til å overdrive forholdet.

Dårlig far
Aktor la ned en påstand om 30 dagers fengsel, men det ville ikke retten være med på. Utgangspunktet var at den nå dømte ble beskyldt for å være en «dårlig far». Dette reagerte den dømte på, som i situasjonen var beruset. På grunn av provokasjonen mente han at han ikke hadde skyld i de som oppsto.

Videoopptak
Vesterålen tingrett har fremfor å lytte til vitneforklaringer heller vektlagt et kortere videoopptak fra et overvåkingskamera på stedet. Retten fant det ikke bevist at tiltalte skal ha gjort som framført i tiltalen, men mener at man ut fra videoen kan se at handlingen skjedde raskt.

– Filmen fra videoovervåkingen viser at fornærmede blir slengt inn i glasskyvedørene og deretter dytta inn i venstre hjørne av gangen. Når tiltalte og fornærmede befinner seg i det venstre hjørnet i gangen er de utenfor kameraets rekkevidde. Før de forsvinner ut av bildet kan det ikke observeres noen slag fra tiltalte, og videoen viser at personer i kiosken i løpet av sekunder drar tiltalte unna fornærmede. Retten mener at den svært korte tiden tiltalte hadde til rådighet gjør at det er tvil om hvorvidt han har rukket både å dunke hodet til fornærmede i veggen flere gnager, samt slå henne i høyre overarm flere ganger.

Vag forklaring
Retten mener også at forklaringen fra fornærmede var vag. Hun husker ikke hvilken hånd tiltalte slo med, og ikke hvilken hånd han brukte når han skal ha dunket hodet hennes i veggen. Retten viser også til at fornærmede før hendelsen skal ha sendt snapchat-bilder med flørtende innhold til tiltalte. Tilnærmelsene skal tiltalte ha avvist.

– Retten kan derfor ikke utelukke at fornærmede har hatt grunn til å beskrive situasjonen som alvorligere enn den var. Retten finner at det bilde som er fremlagt av et blåmerke er av så dårlig kvalitet at det ikke kan vektlegges som bevis i saken. Det er videre ikke tatt av politiet, men av fornærmede selv noe som gjør at bevisverdien svekkes. Ut fra bildet ser det ut som at det ikke er et nytt, men et gammelt blåmerke, selv om bildet er mottatt av politiet straks etter hendelsen.

Dømmes for vold
– Retten finner det uansett klart at den maktanvendelse som er funnet bevist er vold og omfattes av gjerningsbeskrivelsen i straffeloven paragraf 271. Retten viser til at tiltaltes utfall mot fornærmede på videoen fremstår som voldsom og kraftfullt. Retten legger til grunn at tiltalte var hardhendt.

Retten har også kommet fram til at tiltalte initierte hendelsen ved å påstå at fornærmede var årsaken til at han ved et tidligere tilfelle kolliderte bilen sin. Retten kom også fram til at den voldsbruk tiltalte utviste uansett er klart uforholdsmessig som reaksjon på en ytring om at han skulle være en dårlig far.

Samfunnsproblem
I skjerpende retning legger retten vekt på at det er snakk om alkoholrelatert vold i det offentlige rom som utgjør et samfunnsproblem. Tiltalte har heller ikke vist noen forståelse for hvor skremmende fornærmede opplevde situasjonen, blant annet begrunnet i hennes mye lavere alder og at hun var liten av vekst.

Forsvarsløs
– I situasjonen var hun helt forsvarsløs og avhengig av at andre rundt henne grep inn. Retten finner det klar at episoden må ha fremstått som svært skremmende for henne. I politiavhør har siktede forklart at fornærmede fortjente det han hadde gjort mot henne, at han hadde gjort de samme edru, og at han angrer på at han ikke slo fornærmede.

Retten har funnet at det er noe formidlende at tiltalte var opprørt på grunn av fornærmedes utsagn. Retten har også ved straffeutmålingen i formidlende retning lagt vekt på at tiltalte har erkjent forholdet. Ettersom tiltalte ikke samtykket til samfunnsstraff, bestemte retten at en passende straff i denne saken vil være 18 dagers fengsel. Han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger til staten.

KILDEVesterålen tingrett
Forrige artikkelHan er ansatt som turnuslege på Melbu legekontor
Neste artikkelTo mistet førerkortet for råkjøring på E10