Arbeidene med å forlenge fergekaia på Melbu viser etter noen dagers vannjetarbeid allerede synlige resultater.

Det er fortsatt mye støy fra anleggsområdet deler av dagen, men nå kan man se konturene av det videre arbeidet på fergekaia.

Med bruk av vannjet-utstyr har selskapet Vannjet Anleggsmaskin AS meislet bort et par meter av den gamle betongen ytterst på fergekaia. Igjen står det gamle jernbindingen, som kan sees på bildet.

Den gamle jernbindingsarmeringen som nå stikker ut fra den gamle betongen skal senere bindes sammen med nye armeringsjern. Før støpearbeidene tar til, vil gammel og ny betongarmering legge grunnlaget for å binde den gamle og den nye delen av fergekaia sammen i en solid konstruksjon.

En lignende metode ble benyttet da Hadselbrua fikk ny betong på pilarene for noen år siden.

Forrige artikkelMelbuværing blir konsul i Murmansk
Neste artikkelMelbukaviaren har fått miljømerke