Statens vegvesen i Nordland bruker penger på å ruste opp beredskapen mot brann i blant annet Sløverfjordtunellen og Myrlandstunellen i Hadsel kommune.

Det er gjennom et tilskudd til Vågan kommune ved brann- og feiervesen for innsats i tunnel at satsingen skjer. Det er brannutstyr og brannmannskaper i Vågan kommune som står nærmest til å gjøre en innsats mot brann i de to tunellene langs E10 i Hadsel. Hadsel har ingen eller svært liten kapasitet for å gjøre en innsats i tunellene på E10 fordi kommunens brannutstyr først og fremst er lokalisert på Hadseløya.

Branntilskudd

Statens vegvesen har mandat til å bevilge penger til branninnsats gjennom tilskudd til anskaffelse av egnet utstyr for effektiv redning når stigningsgraden i ett‐løps tunneler, uten ekstra rømningsmulighet overstiger 5 % og hvor lengden på stigningen overstiger 500 m. Bakgrunnen for dette er at selvredning ikke vil fungere for alle i slike tilfeller, og i henhold til krav til universell utforming.

To tuneller

– I ansvarsområdet til Vågan brann og redning er det to tunneler som med sine særtrekk kommer inn under denne anbefalingen. E10 Sløverfjordtunellen har en stigning på 8 prosent og E10 Myrlandstunellen haren stigning på 5 prosent i deler av tunellen. I tillegg har Vågan brann og feiervesen ansvar for innsats i flere tunneler langs E10. Det er store avstander som skal dekkes, noe som vil være en utfordring med hensyn til samtidighet i hendelser, skriver seksjonsleder Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen for Midtre Hålogaland i sitt tilsagnsbrev til Vågan kommune.

I sin søknad har Vågan brann og feiervesen bedt om tilskudd til diverse utstyr som røykdykkerapparat og frigjøringsutstyr. Statens vegvesen region nord har vedtatt å yte tilskudd som omsøkt med kr 318.959,-.

Forrige artikkelTrafikkuhell på glatt underlag i Vesterålen
Neste artikkelUbrukte helsepenger må tilbake til statskassen