Lofotrådet og Vesterålen regionråd få ekstra penger etter at restmidler fra en tidligere ordning fordeles mellom regionrådene i Nordland.

Lofotrådet innvilges et tilskudd på inntil kr 563.687 mens Vesterålen regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 654.101.

Ellers er fordelingene slik for resten av Nordland:

  • Salten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 1 176 747,-
  • Ofoten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 582 576,-
  • Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 603 998,-
  • Indre Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 704 443,-
  • Sør-Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr 443 560,-

Pengene fordeles etter en nøkkel der 300 000 kroner utgjør et grunnbeløp til hvert regionråd og resten av midlene fordeles etter folketall, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) i en pressemelding.

I perioden 2009-2011 hadde Nordland fylkeskommune partnerskapsavtaler med de sju regionene i fylket. Den økonomiske rammen var på totalt 90 millioner kr til partnerskapene – 30 millioner hvert år. Videre ble ubenyttet ramme av såkalte RDA-midler fra perioden 2004-2007 overført til partnerskapene i 2010. Til sammen ble det overført kr 26 701 094,- til partnerskapene.

I årene 2012 og 2013 ble regionrådene tildelt regionale næringsfond med økonomisk ramme på 15 millioner kr for hvert år. Ved utgangen av mars 2016 står det til sammen 4.729.112 kroner på fond og kostnadssted fra såkalte annullerte og tilbaketrukne tilsagn som ikke er disponert.

I og med at tidligere ordninger er avsluttet, mener fylkeskommunen at det er mest hensiktsmessig at disse midlene overføres til nettopp regionrådene.

– Regionrådene sitter nært prosjektene og har god kunnskap om dem, og til hva som bør  prioriteres. Jeg er sikker på at regionrådene til disponere midlene på en klok og god måte, sier Mona Fagerås.

Forrige artikkelBruker inntil 50 millioner på en rekke nye fritidsboliger
Neste artikkelBuss med ni passasjerer kjørte av veien på E10 i Vågan