Beslutningen om å redusere kapasiteten i høst har vært vellykket, melder Widerøe.

Totalt er antall seter redusert med ni prosent i forhold til 2022. Til tross for en reduksjon i antall passasjerer som reiste med Widerøe i september sammenlignet med 2022 (-7,7%), så øker kabinfaktor med 1,3 prosentpoeng.

Redusert kapasitet ute i markedet øker også enhetsinntektene, noe som er helt nødvendig i dagens situasjon med generell kostnadsøkning, historisk lav kronekurs og sterk økning i avgifter.

– Høsten har så langt levert som planlagt. Vi treffer bra med kapasiteten og klarer, til tross for nedgang i antall passasjerer i september, å levere økt kabinfaktor og solid enhetsinntekt. Det er vi fornøyd med i et ellers turbulent marked, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe AS  .

Deler av anbudskonkurransen på FOT nettet er avgjort og Widerøe skal fly Andenes, Evenes og Lakselv i kommende anbudsperiode. Lakselv er tilbake på Widerøes rutekart, mens Røros forsvinner ut fra 1. april 2024.  

– Vi er selvsagt svært fornøyde med å være tilbake i Lakselv og gleder oss til å ønske nye og gamle passasjerer «velkommen om bord» fra 1. april, sier kommersiell Direktør i Widerøe Christian Skaug.

– Samtidig er det leit å miste Røros. Det er en fantastisk destinasjon som det har vært et privilegium å fly på. Denne gangen nådde vi ikke opp, men vi håper å komme tilbake til Røros ved neste korsvei, Skaug i en pressemelding.
  
Widerøe venter fremdeles avklaring på øvrige ruteområder. Forhandlingene på disse ruteområdene pågår fortsatt.  

Reiseundersøkelse

Widerøe har i september gjennomført en reiseundersøkelse blant passasjerene. 17.000 passasjerer har svart på undersøkelsen og spørsmålene om privatreiser, ikke arbeidsreiser. Resultatene nasjonalt viser at halvparten av Widerøes kunder (50,4%) vil reise mindre enn tidligere i året som kommer. 40% oppgir at reiseplanene forblir uendret til tross for redusert kjøpekraft og økonomisk usikkerhet. De som planlegger å reise skal i hovedsak besøke familie og venner, eller på helgetur i inn- og utland. Reise kommer øverst på prioriteringslisten av hva folk vil bruke penger på fremover, deretter følger restaurant/uteliv, kultur/sport- og friluftsliv. Det som velges bort er mote, interiør, hus og hjem.  
Resultatene i Nord-Norge viser at reisende fra Bodø og Tromsø i større grad er påvirket av økonomiske nedgangstider enn resten av Norge. Her oppgir henholdsvis 51,7% og 59,4% av de spurte i Bodø og Tromsø at de vil redusere antall planlagte reiser som følge av økonomi. 

De som allerede reiser mest (flere enn 10 reiser det siste året) svarer i større grad at deres reiseplaner er upåvirket av den økonomiske situasjonen. At denne gruppen i langt mindre grad er påvirket av de økonomiske nedgangstidene er svært positivt. Det betyr at en stor gruppe av Widerøes mest aktive reisende fremdeles vil fortsette å reise tilnærmet som før.  

– Vi er svært fornøyde med at en stor andel av Widerøes kunder fremdeles vil prioritere reise i tiden fremover, sier Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen.

– Spesielt hyggelig er det å se at reisende som allerede utgjør et stort volum blant Widerøes passasjerer, i liten grad har endret sine reiseplaner. At høye flypriser i nord påvirker økonomien til nordlendingene i større grad enn resten av landet, er ingen overraskelse.  Halvering av maksprisen på FOT-ruter fra 1. april vil kunne avhjelpe noe fremover, men prisene mellom nord og sør endres ikke som følge av dette. De som er mest avhengig av fly som kollektivtransport, rammes derfor dessverre ekstra hard av avgiftsøkninger og generelt tap av kjøpekraft. Det vil åpenbart påvirke etterspørselen fremover og vil stille krav til presisjon i måten vi tilpasser tilbudet dersom vi skal klare å beholde enhetsinntekt og kabinfaktor i månedene som kommer, avslutter Nilsen.

Forrige artikkelMeteorologisk institutt melder om uvanlig kaldt vær
Neste artikkelUng jente fikk strøm i seg ved Laukvik molo