Kommunestyret i Hadsel har gitt rådmannen fullmakt til å forhandle fram en ovedragelse av villaen på Riarhaugen til foreningen Riarhaugen Vel.

Overdragelsen kan skje på følgende måte, der det også er åpnet for at kommunen kan føre opp egne bygninger i nærheten av villaen på Riarhaugen på Melbu.

Her er vedtaket fra kommunestyret i Hadsel:

  1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle med foreningen Villa Riarhaugen vel om en overdragelse av bygg på GBnr 52/111 med en salgssum på kr 1,-.
  2. Foreningen kan ytes et engangstilskudd inntil kr 200.000,- som sees i sammenheng med en drifts- og vedlikeholdskostnad av bygget.
  3. Salget må baseres på en avtale som regulerer følgende forhold:

a. Hadsel kommune har rett på fri tilbakeføring av tomt om foreningen skulle nedlegges, eller formålet bevaring av bygget ikke lengre er å anse som oppfylt.

b. Det vurderes om foreningen kan påta seg en rivningsplikt ved opphør av foreningen, enten gjennom bankgaranti eller på andre måter.

c. Bygget skal tillates inntektsbringende aktiviteter, med unntak av boligformål eller virksomhet som vil virke vesentlig sjenerende for beboere i omkringliggende omsorgsboliger.

d. Hagen søkes opparbeidet og vedlikeholdt av foreningen, mens eiendomsretten beholdes av Hadsel kommune.

e. Det inntas i kjøpekontrakt at kjøper er kjent med pågående planprosess for helse- og omsorgssektoren, og at dette kan innebære at kommunen vil nyttiggjøre seg av tilleggende områder rundt huset, herunder med bebyggelse.

f. Hadsel kommune skal ha forkjøpsrett ved eventuelle salg av huset.

g. Bygningen fradeles fra GBnr 52/111 og etableres med nytt bruksnummer.?

Forrige artikkelFolk i Hadsel, Sortland og Vestvågøy er mest bekymret
Neste artikkelTre personer i ulykke på E10 i Lofoten