Riving av sykehjemmet på Ekren ved Melbu er det mest realistiske og økonomisk forsvarlige alternativ. Det mener Rådmannen i Hadsel.

Rådmann Ole Morten Teigen støtter seg på en teknisk rapport når han foreslår at sykehjemmet på Ekren rives. Det går fram av en innstilling til behandling i komité for helse i Hadsel kommune.

– Rapporten konkluderer med at rivning/sanering av bygningsmassen på Hadsel sykehjem er det mest realistiske og økonomiske forsvarlige alternativ. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at deler av den eksisterende bygningsmassen ombygges til heldøgns bemannede omsorgsboliger. Nye omsorgsboliger på Melbu kan enten lokaliseres til Hadsel sykehjem eller Riarhaugen. Dersom det konkluderes med bygging av nye omsorgsboliger ved Hadsel sykehjem anbefaler rådmannen at døgnbemanning av omsorgsboliger ved Riarhaugen legges ned. Dette fordi kommunen verken har faglige eller økonomiske ressurser til å kunne opprettholde heldøgns bemannede omsorgsboliger både ved Riarhaugen og Hadsel sykehjem. I et langsiktig perspektiv bør kommunen konsentrere sykehjemsdriften rundt kun ett sykehjem, dette pga. både økonomi og fagkompetanse. Det vil da være naturlig at det er Hadsel sykehjem som fases ut jf. bygningsmassens tilstand. Rådmannens innstilling baserer seg derfor på at en opprusting av omsorgstilbudet i Hadsel kommune bør konsentreres om Stokmarknes sykehjem og Riarhaugen.

KILDEHadsel kommune
Forrige artikkelGjerder inn psykiatribygget på Stokmarknes
Neste artikkelEnormt behov for vedlikehold i Hadsel