Politiet på Sortland lot en norkosak bli liggende over et år før den ble sendt til Vesterålen tingrettretten. Derfor slipper en dømt narkotikaforbryter å sone fire måneder i fengsel.

Dommer og sorenskriver Hans Edvard Roll avsa i midten av november en tilståelsesdom mot en person som bor på Sortland.

Politimesteren i Nordland skrev ut siktelse den 13. juni 2016. Den lød på ulovelig oppbevaring av narkotika. Overtredelsen ansees som grov på grunn av typen stoff, mengde og overtredelsens karakter. Den domfelte oppbevarte 338 gram amfetamin på en adresse i Sortland.

Den dømte har gitt en uforbeholden tilståelse i avhør hos politiet, noe han også gjorde i Vesterålen tingrett nylig.

Ransaking og beslag skjedde så tidlig som 15. juli 2015, som er nær et år tidligere enn siktelsen, som ble utstedt 13. juni 2016.

Ettersom tiltalte har erkjent forholdet og akseptert tilståelsesdom, sparer dette samfunnet for utgifter, ettersom dommer Hans Edvard Roll kunne gjennomføre rettsforhandlingene som enedommer. Dette gir i seg selv en straffereduksjon på en dom som ellers kunne vært på et år og åtte måneder.

Vesterålen tingrett har etter dette satt straffen til ett år og fire måneder. Siden saken ble fremmet for domsstolen så sent som 13. september 2016, ett år og to måneder etter lovbruddet, mener rettet at det kvalifiserer for et fradrag på fire måneders fengsel, som gjøres betinget slik at den dømte i realiteten må sitte fengslet i ett år.

Dommen er gitt med en prøvetid på to år.

KILDEVesterålen tingrett
Forrige artikkelLofotrådet vil gjeninnføre de opprinnelige trålerpliktene
Neste artikkelPolitiet gjennomførte stort narkoraid i Lofoten