Rådmannen i Hadsel ønsker å rive det eldste bygget på Riarhaugen på Melbu. Samtidig bør hjemmetjenesten på Melbu relokaliseres.

Det går fram av sakspapirene til Komité for helse i Hadsel kommune. Tilstanden på Riarhaugen, især omsorgsbasen i administrasjonsbygningen (gammelbygget), er svært dårlig. I dag huser bygningen i hovedsak hjemmetjenesten Melbu/Strandlandet.

Administrasjonsbygningen mangler isolasjon i yttervegger, det er sprekkdannelser flere steder, rekkverk og søyler på balkong står i fare for å bryte sammen. Etterslepet er ikke kostnadsberegnet, da anbefalingen må være å stenge bygningen. Det stilles i dag strengere forskriftskrav til tilrettelegging for de ansatte. Dette gjelder særlig garderobeforhold, men i tillegg er bygget uegnet også i relasjon til lys, temperatur og luft.

Rådmannens klare anbefaling er at administrasjonsbygningen på Riarhaugen rives/saneres eller avhendes, og at hjemmetjenesten relokaliseres. Dersom man vedtar å bygge nye omsorgsboliger på Ekren i stedet for ved Riarhaugen må døgnbemanningen på Riarhaugen avvikles.

Bygningen som huser dagens omsorgsboliger har behov for omfattende vedlikeholdstiltak. Tak må skiftes, betongbalkong må rehabiliteres og ventilasjonsanlegget er i dårlig stand.

Eksisterende omsorgsboliger på Riarhaugen kan bestå, som «lettere» omsorgsboliger. Dersom det vedtas å bygge nye omsorgsboliger rundt Riarhaugen, må lokaler for hjemmetjenesten inkluderes i dette prosjektet. Arealbehovet vil være mindre enn i dagens uhensiktsmessige lokaler som går over to etasjer.

Omsorgsboligene på Melbu må, uavhengig av om de oppføres på Ekren eller rundt Riarhaugen, oppføres som nybygg. Lokaliseringen må ses i sammenheng med og planlegges ut fra behov for strukturendring innen omsorgstjenesten. For Riarhaugen anbefaler rådmannen således at dagens administrasjonsbygning saneres eller avhendes.

KILDEHadsel kommune
Forrige artikkelEnormt behov for vedlikehold i Hadsel
Neste artikkelStokmarknes sykehjem i bedre forfatning