Hadsel kommune har kun én person på ventelisten for sykehjemsplasser. Det opplyser helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune.

Regjeringen innførte i sommer er reglement for ventelister om skal gi mer forutsigbarhet og trygghet for pleietrengende og deres pårørende.

I følge helse- og omsorgsminister Bernt Høie (H) viser tilbakemeldinger fra fylkesmennene  at mange kommuner er i mål med arbeidet. Men det er også flere kommuner som mangler ventelister.

– Det er ikke godt nok. Jeg forventer at samtlige kommuner får på plass en oversikt så raskt som mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel sier LoVe24 at Hadsel følger bestemmelsene i forskriften som trådte i kraft 1.juli 2017.

– Det vil si at de som er vurdert til å innfri kriteriene for å få langtids sykehjemsplass, blir satt på en observasjons- og venteliste. Akkurat i dag er det kun én bruker som står på denne listen. Vedkommende vil få tilbud om langtids- sykehjemsplass ved ledighet i plass, forutsatt at det ikke kommer andre med større behov i mellomtiden. Hvor lang tid det kan ta er derfor vanskelig å si, men i mellomtiden settes det inn hjelp etter behov. Det kan være hjelp i hjemmet, eventuelt korttidsplass i sykehjem, sier Marion Celius, som er helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune.

Forrige artikkelSeks år gammel savnet jente funnet i god behold
Neste artikkelKraftig sentralisering internt i Lofoten og Vesterålen