Det drypper penger også på Melbu når den nasjonale sykkelruta på yttersida nå skal merkes gjennom et spleiselag.

Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen går sammen i et spleiselag og har 367.125 kroner til gjennomføring av prosjektet Nasjonal sykkelrute 1. Ruta går blant annet fra Å til Andenes, via Melbu og yttersida av Hadseløya og østsiden av Eidsfjorden.

– Skilting av Nasjonal sykkelrute 1 er Statens vegvesens største satsing på sykkelturisme. Ruten går langs hele kysten. For å gjøre ruten tilgjengelig som reiselivsprodukt er skilting av ruten helt avgjørende, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

To strekninger
Sykkelrute nummer 1 går over to strekninger i Nordland. Den første strekningen er fra Nord-Trønderlag til Bodø langs fylkesvei 17, «Kystriksveien». Den andre strekningen går fra Å i Lofoten til Andenes i Vesterålen, via fergesambandet Melbu-Fiskebøl, gjennom Melbu og videre til yttersida av Hadseløya. Tidligere er det skiltet over Senja til Tromsø.

– Når rutene er ferdig skiltet vil dette være et viktig bidrag til at den kan markedsføres av langs Nordlandskysten, sier Knutsen. Prosjektet er i tråd med vedtatt reiselivsstrategi for Nordland der utvikling av sykkelturisme er et av satsingsområdene.

Forrige artikkelMelbu-bedrift overtar kantinedriften
Neste artikkelMelbuværing skal trene Petter Northug