Pårørendeforeninga på Ekren reagerer med vantro på utviklingen etter at kjøkkenet på sykehjemmet ble nedlagt.

I et åpent brev til Hadsel kommunes politikere og administrasjon, gjengitt i flere medier, skriver pårørendeforeninga følgende:

Det er med vantro vi nå ser at det kommunen forpliktet seg til da kjøkkenet på sykehjemmet ble nedlagt, slett ikke blir gjennomført til det beste for brukerne der.

Vi ser at dere serverer middag på et tidspunkt som verken passer brukere eller er i samsvar med hva dere på den tiden av døgnet har av tilgjengelig personell.

Middag serveres klokken 16:00, greit nok, men på sykehjemmet på Ekren er det bare to pleiere på jobb når maten skal serveres. Det er for få på jobb til å følge opp at de eldre og svake får spist den maten som serveres. Videre så lovet dere en mer næringsrik lunsj. Denne består i realiteten av: hvetekaker med ost, neste dag pannekake med blåbær, og så en dag med seige rundstykker med syltetøy. Næringsrikt?

Det må vel være bedre om middagen serveres på et tidligere tidspunkt av dagen, da dere har mer personell tilstede og kan følge opp serveringen.

Slik situasjonen er nå så kan det se ut som at det er glemt at dette nå er hjemmet til eldre og svake. Og at disse er på sykehjem nettopp fordi det er behov for oppfølging. Spesielt når det kommer til bespisning.

Så for å gjøre forvirringen helt komplett så velger dere å servere middagen klokken 13:00 på lørdager og søndager. Forstå det den som kan. På helgedagene er det altså greit med middag i mer normalt tid på døgnet og middagshvil til ”gammel tid”.

Vi stiller spørsmål om den innsparingen som ble forespeilet ved nedleggelse av kjøkkenet på Ekren egentlig ble noe av? Er det ikke sånn at dette i realiteten er blitt langt dyrere enn forventet? Vi som ikke ser tallene kan bare konstatere at serveringen ikke gagner brukerne, og at maten langt fra holder den kvalitet som ble lovet. Både muntlig, skriftlig og via media.

Vi håper at dere ser behovet for rutineendringer, og at dere evner å gjøre noe med dette. Slik vi ser situasjonen så tjener den verken brukere eller ansatte på sykehjemmet.

Pårørendeforeninga på Ekren
Anne Lise Rønning
Ragni Lehn Hultgren
Bodil Eide
Jarle Bergli
Atle Bergli

Forrige artikkelNy rekord for Melbu-sambandet
Neste artikkelCafe1 på Melbu stenger dørene