Pårørende mener at flere leger i Vesterålen skal ha sviktet sin pasient. Nå forbereder de en klage til Fylkesmannen i Nordland etter at pasienten døde av uventet årsak.

De pårørende til den avdøde mannen tok kontakt med Fylkemannen i Nordland den 12. juli 2016. Der ytret de ønske om bistand fra Fylkesmannen til å få skrevet en klage i forbindelse med dødsfallet. Underdirektør Solveig Mollnes i helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland fikk saken på sitt bord senest 3. august 2016.

Ble obdusert
Helsemyndighetene har tidligere besluttet at pasienten skulle obduseres. Det er ikke kjent hvilke grunner helsemyndighetene hadde for å beordre obduksjon. I de senere år har det imidlertid blitt strengere krav før obduksjon kan gjennomføres.

Den foreløpige obduksjonsrapporten som de pårørende har fått tilgang til, og som de viser til i sin henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, slår fast at pasienten døde av tarmslyng. Tilstanden ble oppdaget så sent at pasienten ikke fikk tilstrekkelig behandling tidlig nok, og døde.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at deler av tynntarmen var død som følge av tarmslyng. I tillegg fikk han et hjerteinfarkt, trolig som følge av tarmslyng, skriver de pårørende i dokumentene som LoVe24.no har fått tilgang til.

Psykiatrisk senter
Den aktuelle pasienten som døde hadde en bipolar lidelse. Han ble blant annet behandlet ved Vesterålen distriktspsykiatriske senter (DPS) på Stokmarknes. Etter utskrivelse derfra var tilstanden blitt så dårlig at pasienten ikke klarte å gå selv. Han fikk derfor plass ved Andøy bo- og behandlingssenter på Risøyhamn. Det skulle være et korttidsopphold. Senere døde pasienten overraskende av tarmslyng uten at noen leger hadde klart å stille diagnosen tidlig nok til å iverksette medisinsk behandling av tilstanden.

Behandlingssenter
I de siste fem månedene av sin levetid var mannen på et korttidsopphold på Andøy bo- og behandlingssenter i Risøyhamn. Pasienten hadde da sviktende kontroll på muskler. I månedene før korttidsoppholdet bodde han hjemme. Pasienten klarte seg selv og var aktiv før oppholdet, i følge de pårørende.

I løpet av en til to måneder på institusjonen ble pasienten raskt avhengig av rullestol.

– Vi fulgte opp både Andøy bo- og behandlingssenter (også kalt Åse bo- og behandlingssenter red.anm.) og tilsynslege for å få undersøkt hva som var årsaken til at han var blitt avhengig av rullestol i løpet av en til to måneder. Ingen ting ble gjort. Vi snakket med fysioterapeut på Åse, som ikke ville begynne med noe behandling før hun visste hva som var årsaken til den forverrede allmenntilstanden med manglende muskelkraft, skriver de.

– Vi fulgte på nytt opp tilsynslege og fikk etter 14 dager kontakt med ham, etter å ha ringt og lagt igjen beskjed annen hver dag i 14 dager. Han ga beskjed om at dette kunne han ikke gjøre noe med nå. Samt at vi måtte be sykepleierne på Åse om å gi beskjed når han var på stedet. Vi ringte Åse og de var enige med oss om at almenntilstanden hadde blitt dårligere etter at han kom til dem.

Høsten 2015 fikk de pårørende tilbakemelding fra Andøy bo- og behandlingssenter om at pasienten hadde noen fall der han ikke klarte å komme seg opp. De pårørende mener dette kan ha en sammenheng med en ny medisin som pasienten hadde fått utskrevet.

Nektet å ta imot pasienten
Senere søkte tilsynslegen ved senteret om å få pasienten til sykehuset i Bodø for en nevrologisk undersøkelse. Nordlandssykehuset i Bodø nektet å ta imot pasienten. Saken ble etter det ikke fulgt opp av tilsynslegen, i følge det de pårørende til pasienten framfører i sin henvendelse til Fylkesmannen i Nordland.

– Vi mener at verken Åse, tilsynslegen eller lege ved Vesterålen distriktspsykiatriske senter (DPS) – som var ansvarlig for medisinering – ikke har fulgt godt nok opp. Man dør ikke som følge av tarmslyng i 2016, når man er på et korttidsopphold for å se om man kan gjøre noe for å få personen frisk igjen, heter det fra de pårørende.

– Jeg ønsker at dere undersøker om det som kunne gjøres, fra de første symptomene vistes i fjor høst, til han døde av tarmslyng, heter det.

Store mengder medisiner
De pårørende forteller i sin historie til Fylkesmannen om en episode de opplevde da de hadde ham med utenfor institusjonen på Risøyhamn.

Det viste seg at han fikk smertestillende tabletter to ganger om dagen. Han visste ikke hvorfor han fikk dem. Han fikk i tillegg store mengder Zyprexa, noe de pårørende mener kan være årsaken til at pasienten fikk skjelvinger og Parkinson-lignende symptomer. De pårørende ba derfor om at de smertestillende tablettene skulle tas bort og at Zyprexa måtte trappes ned fordi allmenntilstanden var så dårlig at pasienten ikke klarte seg uten rullestol.

Sendte pasienten i retur
Ved påsketider 2016 var pasienten tilbake på Andøy bo- og behandlingssenter. Hans bipolare lidelse skjøt fart. Senteret sendte ham derfor til Vesterålen distriktspsykiatriske senter (DPS) på Stokmarknes på nytt. Legene ved DPS mente at pasienten var så bra at de sendte ham tilbake til Andøy.

Medisindosene ble økt. Derfor kontaktet de pårørende tilsynslegen, som lovet å snakke med DPS for å starte nedtrapping. Svaret var at DPS hadde startet med en ny type medisin samtidig som de trappet ned på Zyprexa. De nye medisinene ga også Parkinsons-lignende symptomer, mener de pårørende.

Måtte vente over helga
– Han hadde to stygge fall i løpet av de neste ukene han levde, på Åse, som følge av for mye medisiner. Han ble deretter sendt til Stokmarknes. Andre gang han ble sendt til Stokmarknes ble han på grunn av manglende ambulanser liggende over helga. Det ble oppdaget tarmslyng søndag kveld. Om natten døde han, skriver de pårørende i sin lange redegjørelse til Fylkesmannen i Nordland.

Har ikke anledning til å svare
Kommuneoverlege Astrid Holm i Andøy kommune, som eier og driver Andøy bo- og behandlingssenter i Risøyhamn, sier i en e-post til LoVe24.no at hun ikke har anledning til å svare på de påstandene som de pårørende har levert til Fylkesmannen i Nordland.

– Dersom det foreligger en klage fra pårørende på behandling, må dere forholde dere til svaret fra tilsynsmyndigheten som er fylkeslegen, sier kommunelege Astrid Holm i Andøy kommune i et svar til redaksjonen.

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset har ikke respondert på vår henvendelse onsdag.

Forrige artikkelVæpnet ran av bensinstasjon tidlig onsdag morgen
Neste artikkelMann pågrepet for væpnet ran av bensinstasjon