Oppvekstsjefen i Hadsel vil redusere kapasiteten i forhold til planene som Hoppensprett barnehage på Melbu har for nybygget på grusbanen. 

– Melbu trenger ikke flere barnehageplasser, mener oppvekstsjefen i Hadsel. Det er Bladet Vesterålen som siterer et brev fra Hadsel kommune til barnehagen.

Hoppensprett har tidligere bedt kommunen om å bekrefte at barnehagens planer om nybygg på grusbanen er med i kommunens planverk. Barnehagen har også bedt kommunen bekrefte at den får driftstilskudd for de 43 barna som skal begynne der nå i høst.

Barnehagen holder til i de gamle tyskerbakkene nord for Melbu skole. Planen er å bygge ny barnehage, enten for 40 til 50 barn eller 65 til 85 barn.

Oppvekstsjefen er imidlertid av den oppfatning at det ikke er behov for flere barnehageplasser på Melbu.

– Etablering av barnhageplasser utover et omfang på cirka 110 til 115 barn samlet for Melbu opptaksområde for årskullene en til fem år, vil med stor sannsynlighet gi permanent overkapasitet, heter det i brevet som avisen siterer fra.

– Oppvekstsjefen må gjenta at dette er et forhold som ingen kan være tjent med skal oppstå, heter det. Anbefalingen fra oppvekstsjefen ligger på mellom 30 til 35 plasser.

Oppvekstsjefen sier i det samme brevet at kommunen ikke har vurdert forholdet mellom en barnehage og den planlagte turnhallen på grusbanen. Fordi oppvekstsjefen mener kapasiteten i nybygget til Hoppensprett på Melbu blir for stort i forhold til det kommunen mener er behovet, vil det bli fremmet en sak til kommunestyret i september.

Det er tre barnehager på Melbu. Melbu barnehage vil fra midten av august ha 48 unger, Sjøstjerna barnehage vil ha 34 unger og Hoppensprett barnehage vil ha 39 unger, viser statistikk fra Hadsel kommune som Bladet Vesterålen har innhentet.

Forrige artikkelForbud mot tømming ved Sjøstjerna
Neste artikkelLegger ny asfalt i Gulstadveien