Bladet Vesterålen ble den store taperen blant papiravisene i Lofoten og Vesterålen i 2016; med nær 500 færre eksemplarer per utgave i forhold til året før.

Mens Bladet Vesterålen fikk et opplag på 470 færre eksemplarer enn året før, ble Lofotposten er den store vinneren med 381 flere eksemplarer. Øksnesavisa har også en fin økning i opplaget.

Lofot-Tidende hadde en nedgang på 375 eksemplarer, mens Våganavisa gikk ned med 124 eksemplarer.

Sortlandsavisa har nok en gang en nedgang i antall eksemplarer, fra 1275 til 1204 per utgave i gjennomsnitt. Med en tilsvarende nedgang i tre år til, vil Sortlandavisa miste statsstøtten dersom de kommer under 1000 eksemplarer, som i dag er nedre grense for statsstøtte til papiraviser. SortlandsAvisa vil deretter trolig være historie, forutsatt at de mister sin statsstøtte.

Vesteraalens Avis hadde en enda større nedgang, med 90 færre eksemplarer, fra 2112 til 2022 i 2016.

I Vesterålen har nykommeren Yderst hold stand og økt fra 1005 eksemplarer til 1014 eksemplarer per utgivelse. Yderst har i løpet av året gått fra å være ukeavis til å bli en månedlig magasinavis. Avisen får derfor ikke statsstøtte lenger.

Avis Netto totalt 2016 Netto totalt 2015 Endring netto opplag Papir totalt 2016 Endring papir Digitalt totalt 2016 Endring digitalt
Andøyposten 1 926 1 935 (9) 1 535 (20) 1 709 1 329
Avisa Nordland 17 862 17 173 689 15 360 (237) 17 229 746
Bladet Vesterålen 6 086 6 556 (470) 6 034 (451) 52 (19)
Fremover 6 763 6 740 23 5 179 (510) 6 523 95
Lofotposten 5 357 4 976 381 4 107 (289) 5 209 392
Lofot-Tidende 2 692 3 067 (375) 2 518 (455) 2 522 (386)
SortlandsAvisa 1 204 1 275 (71) 1 178 (70) 1 082 1 055
Vesteraalens Avis 2 022 2 112 (90) 1 946 (95) 1 880 1 809
Våganavisa 2 336 2 460 (124) 2 326 (120) 10 (4)
Yderst 1 014 1 005 9 1 014 9 0
Øksnesavisa 1 593 1 511 82 1 583 72 10 10
Harstad Tidende 8 932 9 200 (268) 7 910 (663) 8 606 (229)
Hålogaland Avis 1 055 1 390 (335) 1 055 (335) 0
Forrige artikkelPolitiet vitne til nedskalling ved utested
Neste artikkelInnstiller B-ruta mellom Lødingen og Bognes