Regjeringa skal utrede konsekvensene av å etablere fiskeoppdrett på norsk sokkel.

Regjeringen vedtok i november i fjor at områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken skal konsekvensvurderes for fiskeoppdrett til havs. I dag sender Fiskeridirektoratet på høring et forslag til utredningsprogram.

– Dette er nok en viktig milepæl i arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs. Regjeringen ønsker å legge til rette for ytterligere vekst i en næring innen fiskeoppdrett som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet og som er den viktigste motoren på kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at man vil utvikle et eget konsesjonsregime for fiskeoppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike havnæringer.

– Det er viktig for meg å være helt tydelig på at næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke blir fortrengt. Sameksistens med andre næringer og hensyn til gytefelt og oppvekstområder står helt sentralt i arbeidet vårt, sier Skjæran om fiskeoppdrett til havs.

En SINTEF-rapport anslår at mot 2050 kan fiskeoppdrett til havs gi årlig verdiskaping i størrelsesorden 100 milliarder kroner, og flere tusen ansatte inkludert ringvirkningseffekter.

– Jeg oppfordrer alle til å bidra med konstruktive innspill i dette viktige arbeidet, sier fiskeri- og havministeren i en pressemelding om fiskeoppdrett til havs.

Viktig næring

Oppdrett av fisk er en viktig næring i Norge og utgjør en betydelig del av landets eksportinntekter. Her er noen fakta om oppdrett av fisk i Norge:

  • Norge er en av verdens største oppdrettsnasjoner, og oppdrett av laks og ørret er de største fiskeslagene som produseres i Norge.
  • Norske oppdrettsanlegg er spredt langs hele kysten, fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.
  • I 2021 ble det produsert over 1,4 millioner tonn oppdrettsfisk i Norge.
  • Lakseoppdrett alene utgjorde omtrent 70 prosent av den totale produksjonen av oppdrettsfisk i Norge i 2021.
  • Oppdrett av fisk gir arbeidsplasser til mange tusen mennesker i Norge, både direkte og indirekte.
  • Fiskeoppdrett er underlagt streng regulering og kontroll fra myndighetene for å sikre god dyrehelse og bærekraftig produksjon.
  • Norge har vært en pionér innen utvikling av teknologi og bærekraftige produksjonsmetoder for oppdrett av fisk, og norske selskaper er anerkjent for sin kompetanse og teknologiske innovasjon på dette området.
  • Norske oppdrettere arbeider kontinuerlig med å utvikle nye og mer miljøvennlige produksjonsmetoder for å minimere påvirkningen på miljøet og samtidig sikre en bærekraftig produksjon.
Forrige artikkelNy forskning kan begrense oterens tilbakekomst
Neste artikkelBrukte miljøgebyrer 46 ganger i fjor