Regjeringens økte fokus på økt sikkerhet på norsk sokkel vil også gjelde Lofoten, Vesterålen og Senja dersom regjeringen velger å åpne for oljeleting i området.

Regjeringen varsler ny stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel.

– Det har vært flere alvorlige hendelser det siste året. Petroleumstilsynet har også stilt spørsmål om sikkerheten står ved et veiskille og det er uenighet mellom partene om kostnadskuttene medfører press på sikkerheten, sier Anniken Hauglie.

Statsråden har derfor bestemt seg for at hun vil ha en stortingsmelding med full gjennomgang av HMS-tilstanden i næringen. I tillegg til en felles beskrivelse av HMS-situasjonen, vil tema som partssamarbeid, medvirkning og ansvarliggjøring av næringen være tema i meldingen.

Det er første meldingen om sikkerheten på norsk sokkel siden 2011, heter det i en pressemelding.

Setter ned arbeidsgruppe

For å komme raskt i gang nedsetter statsråden en arbeidsgruppe med partene og myndighetene, (med blant andre Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet.) Den partssammensatte arbeidsgruppen skal gi en beskrivelse av risikoen og sikkerheten i oljenæringen og se på mulige nye tiltak i en rapport som leveres i oktober neste år.

Gruppen skal ledes av Ole Andreas Engen, professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere ledet flere store forskningsprosjekter om risikoregulering av petroleumsvirksomheten, luftfarten og maritim næring.

– Vi har sett en del eksempler på hendelser der vi mener at det er grunn til å stille spørsmål. I denne sitasjonen vi er i nå, er det kanskje enda viktigere enn noen gang at partene finner gode løsninger sammen, at de som har skoene på også blir hørt når man skal komme med gode forslag til hvordan man skal kutte kostnadene uten at det går utover sikkerheten. Jeg tror derfor at en partssammensatt gruppe er et viktig bidrag og at tidspunktet for å starte med en stortingsmelding er godt, sier Hauglie.

– Mitt budskap inn i dette er uansett helt klart; ingen effektivisering og kostnadskutt skal gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet, sier statsråden.

Forrige artikkelFront-mot-front i trafikkulykke i Hadsel
Neste artikkelSlik skal kredittkortet ditt bli mer oversiktlig