Når fylkestinget møtes i Boda fra 5. til 8. desember, vil pliktsystemet i fiskeriene være blant sakene som fylkespolitikerne får høre mer om.

Fylkesråden for næring skal holde en redegjørelse for fylkestinget med tittelen «Ekspertgruppens rapport om pliktsystemet for fartøy med torsketråletillatelse».

Redegjørelsen holdes mandag, og skal debatteres av fylkestinget tirsdag. Etter at redegjørelsen er holdt, har fylkestingets representanter mulighet til å fremme forslag og eventuelle uttalelser til redegjørelsen – frist for dette er mandag kl.20.00.

Fylkesordfører Sonja Steen mener at budsjett og økonomiplan, endringer i tilbud i videregående skole og regionreformen vil skape størst debatt på årets siste fylkesting, som har over 30 saker på sakslista i tillegg til redegjørelser.

Hun tror budsjett og økonomiplan er den saken hvor det blir mest debatt. Fylkesordføreren har satt av tre timer til dette ordskiftet.

Videregående skole

– Det er da også kanskje også den viktigste saken fylkestinget skal behandle under denne samlingen, sier Sonja Steen, som også peker på en rekke andre sentrale saker under dette fylkestinget, blant annet endringer i tilbudsstrukturen for videregående skole i fylket, samt regionreformen. Fylkestinget får denne gangen også diskutere landbrukspolitikk i saken om  videreføring av landbruksmeldingen for Nordland 2013-2016

– Det blir også interessante redegjørelser underveis, blant annet om grønn konkurransekraft og pliktsystemet i fiskeriene. Det er også tre orienteringer i fylkestinget denne gangen, blant annet om Andøy-samfunnet og Bypakke Bodø.

Fylkets kulturpris

Fylkesordføreren ser ellers veldig frem til utdelingen av Nordland fylkes kulturpris, samt kulturlandskapsprisen. Begge disse prisene deles ut ved starten av fylkestingsforhandlingene på mandag.

Forrige artikkelTo orionfly søker etter nødsignal i Hadselfjorden
Neste artikkelHadsel skal risikovurdere større åpenhet i forvaltningen