Osan Næringspark i Vågan kommune har fått avslag fra Statens vegvesen på sin søknad om å sette opp et skilt som viser veien fra E10 til bedriftens område.

Nektelsen fra Statens vegvesen framstår som merkelig, ettersom det flere steder i Lofoten og Vesterålen er satt opp skilter både for kafeer og museer.

Seksjonsleder Jan-Åge Karlsen i Statens vegvesen i Nordland har laget en lang saksutredning i sitt svar til Osan Næringspark AS.

Osan næringspark

– Vi viser til din e-post datert 17.10.2016 vedrørende søknad om å få sette opp skilt med «Osan Næringspark» med servicesymbol 790.15 «Næringsområde» fra E10, Vågan kommune. Vi tar utgangspunkt i at dette gjelder søknad om visning til èn bedrift. I vurderingen vår må ulempen med mange trafikkskilt langs veien, veies opp mot behovet og muligheten som ukjente trafikanter har for å finne fram til bedriften. Det må kunne forventes at trafikantene også orienterer seg ved hjelp av kart og annen informasjon. Bedrifter som er synlig fra den trafikkerte vegen, kan etter nærmere retningslinjer ha reklame på egen bygning. Virksomhetsvisning bør også bare tillates der det er svært vanskelig å finne fram ved hjelp av annen visning.

Et skilt er nok

– I vegkrysset litt lenger sør er det visning til Osan næringsområde med servicesymbol 790.15. Visning til næringsområde skal etter våre retningslinjer erstatte visning hver enkelt bedrift i et område der det er mer enn to enkeltbedrifter. Skiltet bør følges opp med nærmere visning til bedrifter eller en orienteringstavle med oversikt over hvor de ulike virksomhetene holder til. Omsøkt skilting til Osan Næringspark er til forveksling lik eksisterende skilting godkjent av Vågan kommune, til Osan næringsområde.

Reklame som alternativ

– Dersom det er slik at bedriften «Osan Næringspark» i Slippveien ikke kan nås fra avkjørselen der eksisterende skilting til Osan næringsområde står, bør alternativet med reklame på egen bygning vurderes på bygg som kan sees fra E10. Vi har forståelse for å ønsket om visning til bedriften, men man kan ikke skilte til alle bedrifter og virksomheter i et næringsområde. Dette er også grunnen til at servicesymbol 790.15 «Næringsområde» brukes for næringsvirksomhet som industri, lager, kontor og forretningsvirksomhet. Dersom næringsområdet skal ha et navn, skal dette være godkjent av kommunen.

Avslår søknaden

Med bakgrunn i begrunnelsen ovenfor samt våre retningslinjer i Håndbok V300, del 5, og med hjemmel i skiltforskriften § 29 må vi avslå søknaden om virksomhetsvisning fra E10 til bedriften «Osan Næringspark».

Reklame på eget bygg

– Vi vil også gjøre oppmerksom på at dersom bedriften er lokalisert i synlig avstand fra E10, tillates det reklame for egen virksomhet på egen bygning etter visse retningslinjer. Virksomheten det reklameres for må foregå i bygningen reklamen står på. Reklamen må ikke være trafikkfarlig. Denne type reklame er etter vegloven §33 ikke løyvepliktig.

Statens vegvesen gjør selskapet oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage sendes Statens vegvesen. Dersom klagen ikke tas til følge sender vi saken til overordnet instans som er Vegdirektoratet.

Forrige artikkelKlager sykehuset på Stokmarknes inn for fylkesmannen
Neste artikkelKjørte bil i hasjrus og uten førerkort